Terugblik Rekenkamercommissie op dienstverlening in coronatijd

De Rekenkamercommissie Hulst / Terneuzen deed onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening tijdens de coronaperiode. Wat Hulst betreft, concludeert de rekenkamercommissie dat de digitale dienstverlening in Hulst zeker haar nut bewees in de coronatijd. De gemeente Hulst had tijdig voorgesorteerd op de digitalisering. Aanpassing tijdens de coronaperiode was daardoor niet nodig. De inwoners waardeerden de gemeentelijke dienstverlening op eenzelfde wijze als anders. Het werken op afspraak in de gemeentewinkel vinden inwoners tamelijk positief. Tenslotte waren de inwoners van Hulst positief over de gemeentelijke communicatie rondom corona; zowel via de gemeentelijke website als sociale mediakanalen.

Onderzoeksmethode
De Rekenkamercommissie maakte bij haar onderzoek onder andere gebruik van een enquête onder inwoners en van interviews met gemeentemedewerkers. De enquête vond plaats in het najaar 2020. In totaal vulden 186 inwoners van Hulst de enquête in. Dat aantal is niet representatief gebleken voor de gemeentelijke populaties. Daarom wordt de uitkomst van de enquête beschouwd als indicatief.

Aanbevelingen
De Rekenkamercommissie doet in haar rapport ook aanbevelingen. Zo adviseert de commissie om onder meer het werken op afspraak in de gemeentewinkel in de toekomst te continueren. Daarnaast wordt geadviseerd de bestaande terugbelafspraken opnieuw onder de aandacht te brengen van de medewerkers. Het tussentijds informeren van inwoners over een lopende zaak, verdient ook aandacht, aldus de commissie.
Een aantal aanbevelingen zijn op dit moment niet meer direct relevant omdat de coronasituatie ondertussen aanzienlijk is veranderd. Denk hierbij aan het verstrekken van informatie over de grenssituatie. De vaak onduidelijke en late informatie van de Nederlandse en Belgische overheden droeg daaraan bij.
De raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken bespreekt het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie tijdens haar vergadering van 28 juni 2021.