Tevredenheid Wmo-hulp gestegen in Hulst

De kwaliteit van de in 2018 in de gemeente Hulst geboden Wmo-hulp was goed. Cliënten weten het loket goed te vinden en voelen zich heel serieus genomen. Steeds meer wordt samen naar oplossingen gezocht. De snelheid waarin de hulpvraag wordt afgehandeld is nog een punt van aandacht. Over het algemeen zijn de Wmo-cliënten in 2018 een stuk tevredener dan in 2017. Dat alles blijkt uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek Wmo.

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek gedaan. Inwoners die hulp of ondersteuning kregen via de Wmo ontvingen een vragenlijst. In totaal werden zo’n vijfhonderd vragenlijsten verstuurd. De respons was goed maar en lag met 56% iets lager dan in 2017, maar wel hoger dan het landelijk gemiddelde (35%). Doel van het onderzoek is om de Wmo-hulp en -ondersteuning verder te optimaliseren.
Zo is onder andere gevraagd of men snel is geholpen, of gebruik werd gemaakt van een cliëntenondersteuner, hoe men de kwaliteit van de ondersteuning ervaart en of deze aansluit bij  de ondersteuningsbehoefte.

86,8% van de cliënten voelde zich heel serieus genomen door de medewerkers; dat was 79% in 2017. Volgens 62% van de cliënten werd men snel geholpen. Dat was het jaar er voor circa 63%.
Meer mensen vonden dat er samen naar oplossingen werd gezocht. In 2017 was dat 74,3% en in 2018 bleek dat 79,3% te zijn.
De ondersteuning past volgens 84,5% van de mensen goed bij de hulpvraag (in 2017: 68%).
82% van de ondervraagden vindt dat men zich met de ondersteuning beter kan redden (in 2017: 77,2%). Met name dit laatste is een belangrijke vaststelling. Het is immers de doelstelling van de Wmo om iedereen zoveel als mogelijk zelfredzaam te laten zijn en mee te laten doen in de maatschappij.

Het onderzoek werd voor de gemeente Hulst uitgevoerd en verwerkt door ZB/Planbureau Zeeland.

Jeugdhulp
Ook naar ervaringen van cliënten over de ontvangen Jeugdhulp werd een onderzoek gedaan. Daar was de respons dusdanig laag, dat een en ander niet representatief kon worden genoemd.