Tevredenheid bij inwoners over Wmo-ondersteuning

De kwaliteit van de in 2021 in de gemeente Hulst geboden Wmo-ondersteuning was goed. Cliënten weten nog steeds waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag en voelen zich serieus genomen. Over het algemeen zijn de Wmo-cliënten zeer tevreden over de geboden Wmo-ondersteuning.
Dit alles blijkt uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek Wmo.

Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers. Hiermee kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en deel blijven nemen aan de maatschappij.

Onderzoek
In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek gedaan. Doel van het onderzoek is om de Wmo- ondersteuning verder te verbeteren.
Inwoners die hulp of ondersteuning kregen via de Wmo ontvingen een vragenlijst. In totaal werden er bijna 900 vragenlijsten verstuurd. De respons was goed. Deze lag met 50% nagenoeg gelijk met vorig jaar (52%).
Er is onder andere gevraagd of men snel is geholpen, of gebruik werd gemaakt van een cliëntenondersteuner, hoe men de kwaliteit van de ondersteuning ervaart en of deze aansluit bij  de ondersteuningsbehoefte.
Het onderzoek werd voor de gemeente Hulst uitgevoerd en verwerkt door HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving.

Positieve resultaten
Bijna 90% van de cliënten voelde zich serieus genomen door de medewerkers. Dat was in 2020 ook zo. 83,7% van de cliënten gaf aan dat zij samen met de medewerker naar oplossingen hebben gezocht. Dat was het jaar er voor circa 83,0%
Mensen vonden de kwaliteit van de geboden ondersteuning goed (84,4%) ondanks dat deze iets lager ligt dan in 2020 (88,1%).
77,8% van de ondervraagden vindt dat zij met de ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben gekregen. Dat is een iets lager percentage dan in 2020 (79,8%).
Al bij al concluderen we dat de tevredenheid over de Wmo-hulp groot is. En dat deze tevredenheid over het algemeen in stand gehouden wordt.