Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) verlengd

Ondanks de versoepelingen ziet de wereld er nog niet voor iedereen rooskleurig uit. Het kabinet heeft de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) verlengd tot 1 oktober 2021.

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Om bij te dragen in uw woonkosten is de TONK in het leven geroepen.

Wat is de TONK?
TONK is geld van het Rijk waar u via de gemeente aanspraak op kunt maken. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan hieronder. De regeling is voor inwoners van gemeente Hulst die weinig tot geen inkomen hebben als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water en servicekosten.
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Hoe hoog is de TONK-uitkering?
Dat hangt af van uw situatie. Het gaat om een maandelijks bedrag van maximaal 800,- euro. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:
•    de hoogte van uw (woon)kosten;
•    uw inkomen op dit moment;
•    welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

Kijk hier voor de volledige informatie omtrent de TONK regeling.