Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Een paar weken terug kondigde premier Rutte aan dat er een uitbreiding van het steun- en herstelpakket zou komen. Eén van de maatregelen is het ondersteunen van huishoudens, die door de economische crisis te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Deze maatregel heet Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Doelgroep
Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor huishoudens:
• die door de huidige omstandigheden als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
• die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen voldoen, en
• waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Op 1 februari 2021 ontving de gemeente Hulst een eerste versie van de handreiking TONK. Hiermee kunnen we aan de slag om zaken voor te bereiden. Anders dan bij de Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers (TOZO) heeft de gemeente bij deze regeling beleidsvrijheid. Dit betekent niet dat het een ‘duizenddingendoekje’ is. Ook de TONK kan en zal niet iedereen uit de brand helpen. Gemeenten moeten eigen beleid vaststellen, waarin de voorwaarden beschreven zijn.

Voor de uitvoering van de TONK wordt op eenzelfde manier gewerkt als bij de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand kan door gemeenten in individuele gevallen worden verstrekt als het door bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten te betalen. De coronacrisis is zo’n bijzondere omstandigheid. Woonkosten zijn een voorbeeld van noodzakelijke kosten.
 
Vervolg
Er is nog even voorbereidingstijd nodig. Daarom vragen we nog even om uw geduld. Werkdocumenten als voorbeelden voor beleidsregels, aanvraagformulieren en dergelijke komen binnenkort beschikbaar voor de gemeente. De gemeente Hulst doet er alles aan om de regeling TONK zo spoedig mogelijk werkend te hebben.