Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Ondanks de verschillende steunmaatregelen die reeds door het kabinet zijn genomen, dreigen er mensen tussen wal en schip te vallen. Mensen die op dit moment geen aanspraak kunnen maken op bestaande steunmaatregelen, maar die omwille van de coronamaatregelen wel te maken hebben met een plotseling en onvermijdelijk terugval in hun inkomen. Zij kunnen daardoor in problemen raken met de betaling van noodzakelijke kosten. Denk bijvoorbeeld aan woonlasten. Voor deze mensen wordt de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) voorbereid.

Het gaat om de volgende drie groepen:
1. Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige terugval in inkomsten worden geconfronteerd dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen en ook werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen.
2. Huishoudens die terugvallen op een uitkering en daardoor dusdanig achteruitgaan in inkomsten dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen werkenden zijn, zoals artiesten en sekswerkers, die moeten terugvallen op het sociaal minimum.
3. Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering. Daardoor kunnen zij een dusdanige terugval in inkomsten ervaren dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Zelfstandigen kunnen bijvoorbeeld hun opdrachten ineens zien teruglopen of maken vanwege de partnertoets of het urencriterium geen aanspraak op de Tozo-maatregel

De verwachting is dat de precieze uitwerking van TONK per 1 februari 2021 gereed is.