Tijdelijke vervanging wethouder Jean-Paul Hageman

De fractie van Algemeen Belang Groot Hulst (ABGH) heeft - namens wethouder Jean-Paul Hageman - het college gevraagd om de wethouder ziekteverlof te verlenen voor een periode van 16 weken. Wethouder Hageman is - net als de overige wethouders in de gemeente Hulst - in oktober 2020 besmet door het Coronavirus. Het herstel verloopt momenteel onvoldoende. Hierdoor dreigt een chronische vermoeidheid. Wethouder Hageman heeft het medisch advies gekregen rust te nemen en te revalideren.

Het college heeft het verzoek van de fractie ABGH in behandeling genomen. Vanwege de relatief kortdurende periode (16 weken) en de uiteenlopende portefeuille van de heer Hageman heeft het college er voor gekozen om de vervanging intern te regelen. Dat betekent dat de taken uit de portefeuille over de aanwezige collegeleden worden verdeeld. Het college is er van overtuigd dat de taken kunnen worden uitgevoerd door vooraf prioriteiten te stellen voor de periode van 16 weken.
De wethouders Depauw en Ruissen zullen voltijds gaan werken en wethouder Van Damme gaat 4/5 werken. Wethouder Totté en burgemeester Mulder nemen een aantal extra taken op zich naast hun bestaande takenpakket.

Vanuit collegiaal bestuur hoopt het college dat ook de komende periode met voortvarendheid kan blijven worden gewerkt aan de verdere uitvoering van het coalitieprogramma ‘De kracht van Samen’.

Het college wenst wethouder Hageman een spoedig herstel toe.


Bericht fractie Algemeen Belang Groot Hulst