Tiny houses als tussenoplossing in Vogelwaarde

In Vogelwaarde komen op het terrein van Hoeve la Salette vijf tiny houses te staan. Met deze kleine, volwaardige, vrijstaande huisjes wordt een nieuwe voorziening gecreëerd. Die staat tussen beschermd wonen in een instelling en zelfstandig wonen in. De bewoners kunnen zo zelfstandig mogelijk wonen met continue toezicht en begeleiding in de nabijheid. Het gaat om een samenwerking tussen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, het Leger des Heils (Welzijn & Gezondheidszorg) en de gemeente Hulst. Bedoeling is om de huisjes nog dit jaar in gebruik te nemen.  

Voor wie
De huisjes in Vogelwaarde zijn bedoeld voor mensen met een meervoudige problematiek, die nu beschermd wonen en voor wie beschermd wonen in een instelling een te zware voorziening is, maar die er nog niet aan toe zijn om volledig op eigen benen te staan. Ook kunnen de huisjes voorkomen dat mensen in een instelling terecht komen. Op deze manier zorgt het project ook – daar waar mogelijk - voor minder inzet van duurdere zorg.

Nieuw voor Zeeland
Op dit moment zijn er in Zeeland nog geen vergelijkbare voorzieningen. Daardoor moeten cliënten soms te snel en onvoldoende voorbereid doorstromen naar een zelfstandige woning. De stap van wonen in een instelling naar zelfstandig wonen is vaak – ondanks de nodige begeleiding – te groot. Dit uit zich dan bijvoorbeeld in ongepast gedrag ten opzichte van buren, met soms overlast voor de omgeving tot gevolg. Het komt voor dat mensen om die reden weer worden herplaatst in een instelling.
Het project sluit prima aan bij de landelijk geplande verandering van beschermd wonen en opvang. Door dit project in Vogelwaarde wordt ervaring en kennis opgedaan, die ook elders kan worden gebruikt.

Rechtstreeks verhuur
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verhuurt de kleine woningen rechtstreeks aan de bewoners. Zij krijgen een tijdelijk huurcontract voor maximaal twee jaar. De huisjes komen op het terrein van Hoeve la Salette. Dat is een beschermde woonvoorziening waar werk en dagbesteding wordt aangeboden. De bewoners van de tiny houses kunnen daar steeds terecht. Zij kunnen op deze manier oefenen met zelfstandig wonen. Bedoeling is om op die manier voor een betere overgang naar het echte zelfstandige wonen te zorgen. Ook als die stap uiteindelijk wordt gemaakt, is er begeleiding.

Subsidie
Het project kan drie jaar rekenen op subsidie van het Transformatiefonds Ambulantisering en Extramuralisering GGZ Zeeland. Dat fonds is bedoeld is om een impuls te geven aan initiatieven die bijdragen aan het streven om cliënten van de GGZ Zeeland zo “normaal” mogelijk te laten deelnemen aan het leven en hen de benodigde hulp aan huis aan te bieden.