Tivoliweg Hulst deels afgesloten

In 2020 wordt de Tivoliweg in Hulst voorzien van nieuwe riolering en heringericht. Ook in het gedeelte van de Glacisweg – gelegen tussen de Tivoliweg en de Wilhelminalaan – en in het voorste gedeelte van de Hulster Nieuwlandweg vinden dan werkzaamheden plaats.
Vooruitlopend op deze werken moeten ter plaatse de nodige leidingen en kabels worden vervangen. Die werken worden uitgevoerd in opdracht van DNWG en zijn ondertussen gestart.

Tivoliweg deels afgesloten
In verband met de werken van DNWG is er vanaf maandag 28 oktober 2019 sprake van een gedeeltelijke wegafsluiting van de Tivoliweg. Op het gedeelte van de straat - gelegen tussen Lyceumstraat en de Oude Zoutdijk (ter hoogte van de kruising met het afbuigende deel van de Tivoliweg) – is sprake van eenrichtingsverkeer. Het verkeer kan daar enkel in de richting van de de binnenstad rijden, en niet in de richting van de verkeerslichten aan de N290. Deze afsluiting duurt naar verwachting tot eind december 2019.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
De kruising Oude Zoutdijk en Tivoliweg (deel dat afbuigt) blijft beschikbaar. Ook de kruising Tivoliweg / Lyceumstraat is open voor het verkeer.