Toegang tot beschermd wonen verandert

Wanneer mensen wegens psychische en/of psychosociale problemen niet meer zelfstandig kunnen wonen, kunnen zij tijdelijk verblijven in een instelling of wooninitiatief. Dit heet beschermd wonen. Beschermd wonen biedt in een stabiele omgeving herstelgerichte ondersteuning bij de dagelijkse regelmaat en activiteiten.

De toegang tot beschermd wonen is nu nog voor alle Zeeuwse inwoners centraal geregeld via het CZW-bureau. Vanaf 1 januari 2022 is dat anders. Dan gaat het via de Wmo toegang van de gemeente waar de cliënt woont. De gemeente onderzoekt dan samen met de cliënt of beschermd wonen nodig is. Door de toegang tot beschermd wonen via de gemeente van de cliënt te laten lopen, is er een betere aansluiting bij het zorgaanbod in de eigen woonomgeving van de cliënt.

De Zeeuwse gemeenten informeren de aanbieders van beschermd wonen over de wijziging in toegang. Ook bestaande cliënten en andere zorgaanbieders worden geïnformeerd. Heeft u als inwoners van de gemeente Hulst vragen? Dan kunt u vanaf januari 2022 terecht bij Stichting Hulst voor Elkaar. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0114) 68 47 00.