Toegankelijkheid evenementen als speerpunt

De toegankelijkheid van evenementen, dat is dit jaar het speerpunt in de gemeente Hulst als het gaat over de inclusieagenda. Op 7 november 2019 stelde de gemeenteraad van Hulst die agenda vast.  Het is een meerjarenplan dat er toe moet leiden dat de Hulster samenleving toegankelijker wordt  voor zowel inwoners als bezoekers. In overleg met Stichting Drempelvrij Hulst is gekozen om dit jaar met name aandacht te geven aan de toegankelijkheid van evenementen.

Als eerste stap daarin is in de gemeentelijke organisatie gekeken naar alles wat er bij evenementen aan de orde is op het gebied van toegankelijkheid. De volgende stap wordt gezet op dinsdag 24 maart 2020. Die dag worden organisatoren van grotere evenementen in de gemeente Hulst uitgenodigd om te praten over de inclusiviteit van hun evenementen. Samen wordt gekeken hoe een evenement inclusief kan worden/zijn. Iedere stap vooruit is er daarbij eentje.  Later dit jaar volgt een bijeenkomst voor bijvoorbeeld verkeersregelaars, EHBO, etc.  Net als vorig jaar staat er ook dit jaar in de Week van de Toegankelijkheid een mini-symposium te gebeuren, waarbij toegankelijke evenementen een belangrijk gespreksonderwerp zal zijn.

Aanleiding inclusieagenda
In 2016 werd het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door Nederland ondertekend. Hierdoor is iedere gemeente in Nederland verplicht een lokaal inclusiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Inclusie houdt in dat elke individu als volwaardig wordt geaccepteerd en dat de omgeving zo is ingericht dat hij/zij volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. Ongeveer 1 op de 10 mensen in Nederland heeft een beperking die invloed heeft op het dagelijks leven. Mensen met een beperking lopen er bijvoorbeeld regelmatig tegenaan dat gebouwen, toiletten, websites of winkels niet toegankelijk zijn. Verder wordt bij het opstellen van informatie vaak geen rekening gehouden met mensen met een verstandelijke beperking. Teksten zijn voor hen vaak te moeilijk. Ook voor mensen die doof of slechthorend zijn, is informatie niet altijd toegankelijk. Dit belemmert mensen met een beperking om zelfstandig aan de maatschappij deel te nemen.