Toekomstvisie huisvesting Reynaertcollege

Hoe de huisvesting van het Reynaertcollege er in de toekomst uit gaat zien, wordt voor de zomervakantie 2019 duidelijk. Daar wordt door de gemeente Hulst en het Reynaertcollege naar toe gewerkt.
 

Zeeuws-Vlaams Transitieplan Voortgezet Onderwijs

De gemeente Hulst heeft in de loop van 2018  - samen met de andere partners - ingestemd met het Transitieplan Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. De nieuwe Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen zag het levenslicht. Deze nieuwe stichting vormt het bestuur van het Lodewijk College (Terneuzen), de Praktijkschool Hulst, Reynaertcollege (Hulst) en het Zwin College (Oostburg).

 

Aan de slag

Met ingang van het schooljaar 2018/2019 is het bestuur van de nieuwe stichting voortvarend aan de slag gegaan met de implementatie van de verschillende onderdelen van dit plan. Zo ging het bestuur aan de slag met de uitwerking van het onderwijsmodel, de harmonisatie van de schooltijden, etc. Begin 2019 vond het eerste bestuurlijke overleg plaats tussen het schoolbestuur en de deelnemende partners in het financieel arrangement Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. In dit overleg wordt de voortgang van de implementatie gevolgd en daar waar nodig bijgestuurd. Tijdens het overleg werd vastgesteld, dat de uitvoering van de activiteiten keurig op schema ligt.

 

Huisvesting Reynaertcollege

Voor de gemeente Hulst is de huisvesting van het Reynaertcollege een bijzonder onderdeel van het plan. De opdracht is te komen tot een onderbouwde toekomstvisie op de huisvesting van het Reynaertcollege. Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt, zowel inhoudelijk als financieel.
Er vonden hierover ondertussen al meerdere overlegmomenten plaats tussen de gemeente Hulst, een vertegenwoordiging van het bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen en de directie van het Reynaertcollege te Hulst. Zo is ook een tijdspad vastgesteld. Het streven is om in juni 2019 te besluiten over het definitieve scenario wat betreft huisvesting van het Reynaertcollege.