Twaalf kandidaten voor burgemeestersfunctie

Jan-Frans Mulder heeft aangegeven in 2022 te willen stoppen als burgemeester van de gemeente Hulst. Hulst is daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester. Twaalf personen hebben zich ondertussen kandidaat gesteld.

De vacature
De gemeenteraad stelde een profielschets voor een nieuwe burgemeester op. Dit is een beschrijving van de voorwaarden waaraan een nieuwe burgemeester voor gemeente Hulst moet voldoen. Daarin is ook de input meegenomen van de enquête die door 565 inwoners is ingevuld en de feedback van samenwerkingspartners zoals de Veiligheidsregio Zeeland en buurgemeenten in Nederland en België. Op 22 april 2022 is de profielschets overhandigd aan de commissaris van de Koning Han Polman. Op zijn verzoek stelde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de vacature officieel open. Dat is gebeurd op 26 april 2022. Sollicitanten konden tot 17 mei 2022 reageren.

Sollicitanten vacature
In totaal hebben twaalf personen gesolliciteerd, te weten zes vrouwen en zes mannen. De leeftijd van de sollicitanten ligt (voor zover bekend) tussen 33 en 58 jaar. Zeven sollicitanten zijn werkzaam of hebben ervaring in een politiek-bestuurlijke functie. Tien sollicitanten hebben op dit moment (tevens) een betrekking in het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld of een ambtelijke functie bij de overheid.
De politieke overtuiging van de sollicitanten is (voor zover bekend): VVD 5.; lokale partij 2; CDA 1.

Verdere procedure
De Commissaris van de Koning bespreekt de lijst van sollicitanten binnenkort met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Hulst.
De vertrouwenscommissie maakt vervolgens een selectie uit de reacties. Daarna wordt de voorkeurskandidaat door de commissaris van Koning voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken. De gemeenteraad hoopt dat de nieuwe burgemeester op 3 oktober 2022 kan worden benoemd en beëdigd.