Twee lintjes tijdens Hulster lintjesregen

Namens Zijne Majesteit de Koning reikte burgemeester Jan-Frans Mulder op vrijdag 26 april 2019 tijdens de nationale Lintjesregen twee Koninklijke Onderscheidingen uit. De eer viel te beurt aan de heer Robert Asselman uit Kloosterzande en de heer Piet Verras uit Graauw. Robert Asselman werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Piet Verras tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Robert Asselman kreeg de onderscheiding voor onder andere zijn verdiensten in de tenniswereld. In de periode van 1980 tot 2017 was hij nauw betrokken bij de tennisbond KNLTB. Binnen de KNLTB heeft hij verschillende functies uitgeoefend. Zo was hij vanaf 1980 tot 2017 bondsgedelegeerde. In de periode van 1995 tot 2018 was hij competitieleider van district Zeeland bij de heren, dames, mixed en herfstcompetitie. Hij was lid van de landelijke commissie vanaf 2006 tot 2014. Tenslotte was hij bestuurslid van de wedstrijdtennis vanaf 2015 tot 2017.
Sinds 1977 is de heer Asselman lid van Tennisclub Hontenisse. Hij was in 1997 medeoprichter van deze club. In de perioden 1983-1997 en 2003-2014 heeft de heer Asselman bijna alle bestuurlijke functies bekleed, o.a. technische commissie, secretaris, vicevoorzitter en voorzitter.
In de periode van 1997 tot 2004 was de heer Robert  Asselman lid van DOW tennisclub. Van deze club was hij voorzitter vanaf 1991 tot 2004.
Sinds 2003 maakt de heer Asselman deel uit van de Dorpsraad Kloosterzande. Hij was oprichter en is voorzitter/penningmeester. Ook was hij oprichter en is hij voorzitter van de samenwerkende wijk- en dorpsraden gemeente Hulst. Sinds 2017 is de heer Asselman initiatiefnemer van het structureel overleg gezamenlijke 28 dorpsraden Zeeuws-Vlaanderen.

De heer Piet Verras werd onderscheiden omwille van verdiensten voor onder andere schutterij-, watersport- en carnavalsverenigingen.
In 1968 werd schuttersvereniging Veronica opgericht. De heer Piet Verras is hiervan medeoprichter. Sindsdien is hij actief lid. De heer Verras is sinds tien jaar ook voorzitter van deze vereniging.
Sinds 1968 is hij lid van watersportvereniging Saeftinghe. In de beginjaren was de heer Verras beheerder van het clubhuis. Ook is de heer Verras medeoprichter en organisator van de Saeftinghefeesten. Hij is lid van de activiteitencommissie en was van 1995 tot 2015 voorzitter. De heer Verras is ook havenmeester. Daaronder valt het uitvoeren van reparaties en allerlei hand- en spandiensten.
In de periode van 1971 tot 2016 was de heer Verras lid van de carnavalsvereniging De Djerken uit Graauw. Ook bij deze vereniging heeft de heer Verras verschillende functies vervuld. Vanaf 1971 tot 2007 was hij lid van de Raad van Elf en vanaf 1974 tot 1999 was hij lid van het dagelijks bestuur, waarvan 22 jaar penningsmeester.
Sinds 1968 is de heer Verras lid van schuttersvereniging De Friezen.
Vanaf 2008 is hij betrokken bij de stichting gemeenschapshuis Graauw. Hij is er vrijwilliger en lid van de klusploeg.