Uitbreiding cameratoezicht binnenstad Hulst

Het cameratoezicht in de Hulster binnenstad wordt uitgebreid. Ook bij de Graauwse Poort komt een camera. Deze wordt naar verwachting in de maand mei geplaatst en geïnstalleerd.

Om het uitgaan in Hulst veiliger te maken werd in november 2016 cameratoezicht ingevoerd in de binnenstad van Hulst. Er werden op drie plaatsen camera’s aangebracht, te weten:
- Grote Markt
- hoek Steenstraat / Grote Markt
- Houtmarkt
Door middel van bordjes worden bezoekers van het betreffende gebied geattendeerd op het cameratoezicht.

Nu de camera’s ruim een jaar in werking zijn, heeft een evaluatie plaatsgevonden. Het cameratoezicht wordt als een goede aanvulling en ondersteuning ervaren in de handhaving van de openbare orde. Het cameratoezicht lijkt zowel een preventieve werking te hebben als dat het een belangrijk hulpmiddel blijkt bij de opsporing van strafbare feiten.

De bevindingen in het eerste jaar zijn voldoende reden om het cameratoezicht te handhaven en zelfs uit te breiden.

Besloten is ook bij de Graauwse Poort een camera aan te brengen. Het oostelijk deel van de Kleine Bagijnestraat – nabij de Graauwse Poort - is het afgelopen jaar toneel geweest van incidenten op de openbare weg. Omdat dit deel nog niet in beeld was, wordt nu ook daar een camera geplaatst.

De bewoners/gebruikers van de panden in het gebied dat door de extra camera in beeld zal worden gebracht, worden hierover per brief geïnformeerd. Hen wordt nadere informatie verstrekt over de manier waarop hun privacy wordt beschermd.

Om het cameratoezicht in te voeren heeft burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst een zogenaamd “Aanwijzingsbesluit cameratoezicht” genomen. Daarbij is het gebied dat door camera’s zal worden beveiligd aangewezen. Het gaat om de Grote Markt, een gedeelte van de Steenstraat, het Cornelis de Vosplein, de Houtmarkt, een gedeelte van de Lange Nieuwstraat en een deel van de Kleine Bagijnestraat. Hier wordt nu het andere deel van de Kleine Bagijnestraat aan toegevoegd. Dit besluit wordt ter inzage gelegd.