Uitbreiding woonwijk Groote Kreek op komst

Woonwijk Groote Kreek in Hulst is volledig volgebouwd. Om te kunnen voldoen aan de woonwensen, wordt nu aan de zuidzijde een uitbreiding van deze wijk voorbereid. Hoe de nieuwe delen van de wijk er uit komen te zien, moet nog worden bepaald. Graag wil het gemeentebestuur de inwoners, toekomstige bewoners en andere geïnteresseerden betrekken bij de planvorming. Op woensdag 22 januari 2020 wordt een avond georganiseerd, waarbij belanghebbenden en belangstellenden mee kunnen praten en denken. Iedereen is welkom.

Wat voor af ging
In februari 1998 werd begonnen met het bouwrijp maken van de eerste drie delen van de nieuwe wijk Groote Kreek. Dat jaar werd na de zomer gestart met de bouw van de eerste woningen. De eerste bewoners namen in april 1999 intrek in hun woning. In 2006 verrezen de eerste woningen in het vierde deel van de wijk. Ondertussen zijn alle vier de delen van de wijk met in totaal zo’n 450 woningen volbouwd.
De wijk werd vernoemd naar een water wat tot enkele eeuwen geleden aan de westelijke kant van de Clinge polder was te vinden. De straten in de wijk kregen allen een naam van een zeevaarder of ontdekkingsreiziger.

Uitbreiding
De uitbreiding van woonwijk Groote Kreek wordt nu voorbereid. De uitbreiding is voorzien aan de zuidzijde van de bestaande wijk - in het verlengde van de Waterstraat. Uitgangspunt is dat er 200 tot maximum 250 nieuwe woningen worden gebouwd. Er wordt gedacht aan een goede mix van woonmogelijkheden. Denk daar aan vrije kavels, ruimte voor starterswoningen, (half)vrijstaande woningen en seniorenwoningen. Het streven is om in 2021 met de verkoop van de bouwkavels te beginnen.

Meedenken en -praten
In een stedenbouwkundigplan wordt uitgewerkt hoe de wegen zullen lopen in de wijk, hoe groot de kavels worden, hoe de waterhuishouding is geregeld, waar speelvoorzieningen en groen worden aangelegd, etc. Voor dit plan wil de gemeente Hulst graag input van belanghebbenden en belangstellenden. U bent op woensdag 22 januari 2020 van harte welkom op deze bijeenkomst om mee te denken over de invulling van het nieuwe gedeelte van de woonwijk. De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis van Hulst en start om 19.30 uur – inloop vanaf 19.00 uur. Graag op voorhand aanmelden via info@gemeentehulst.nl.