Uitgangspunten voor ontwikkelingen aan Stationsweg Hulst

De Stationsweg in Hulst ligt binnen het ‘beschermd stadsgezicht’ van Hulst. Dit betekent dat het een gebied is met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. De bescherming is bedoeld om dit karakter te behouden. Dat vinden wij belangrijk. Daarom maakten we voor deze straat een plan met uitgangspunten voor de toekomst.

Toegang tot de stad
De Stationsweg is de toegang tot de vestingstad. Dat is altijd zo geweest. Het is ook de schakel tussen de binnenstad en de winkels op/nabij het Stationsplein.

Herontwikkeling
Aan de Stationsweg zijn locaties die aandacht vragen. Dat is door het huidige gebruik, doordat ze leeg staan of door de staat van het gebouw. Wij vinden het belangrijk dat bij nieuwe ontwikkelingen de cultuurhistorische karakter van de straat niet wordt aangetast. Ook moet het karakter van een historische toegang tot de binnenstad blijven. Daarom is een plan gemaakt. 

Uitgangspunten
In het plan (visie) staan de uitgangspunten voor nieuwe ontwikkelingen op de Stationsweg.
Ook voor de openbare ruimte staan uitgangspunten in het plan. Belangrijk vinden we dat de bebouwing zoveel mogelijk kleinschalig houden. Ook maken we de brug over de Oude Vaart weer duidelijker zichtbaar. In het plan zijn ook per locatie specifieke uitgangspunten opgenomen.

Bij het opstellen van de uitgangspunten vonden we belangrijk dat:
-    er op de hoeken van de straat geen hoge blinde gevels komen;
-    er geen grote verschillen in hoogte tussen twee panden ontstaan;
-    de bestaande (grondgebonden) woningen beschermd blijven;
-    er geen extra hoogbouw ontstaat.

Als het plan is vastgesteld, is het voor de Welstandscommissie de leidraad als zij nieuwe plannen beoordeelt.

Besluitvorming
De raadscommissie Ruimte bespreekt het voorstel over de Stationsweg in Hulst op dinsdag 31 januari 2023. De bedoeling is dat de gemeenteraad vervolgens op donderdag 16 februari 2023 een besluit neemt.