Uitreiking Pelgrimstassen in Hulst

Op vrijdag 25 oktober 2019 staan vijf inwoners van de gemeente Hulst in het zonnetje. Burgemeester Jan-Frans Mulder reikt hen die dag - tijdens een bijeenkomst in het stadhuis te Hulst – een Pelgrimstas uit. De bijeenkomst begint om 15.00 uur. Genodigden hebben ondertussen een uitnodiging ontvangen.

De Pelgrimstas is een pluim voor diegenen die zich op een bijzondere wijze inzetten voor onze gemeenschap. De symboliek van de Pelgrimstas schuilt in de volgende gedachte: de persoon waar het om gaat heeft een tas vol goede ideeën aangedragen of een tas vol goede daden verricht.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Pelgrimstas in 2019 toe te kennen aan:

-De heer Richard Burggrave uit Vogelwaarde
-De heer Erik Mahu uit Graauw
-De heer Arnold en mevrouw Marianne Verbist uit Hulst
-De heer George Verwilligen uit Hulst
 
De heer Verwilligen is helaas niet in de gelegenheid aanwezig te zijn bij de uitreiking op 25 oktober 2019. Hij ontvangt de Pelgrimstas op een later moment.
 
Aan de toekenning van de Pelgrimstassen lag het volgende ten grondslag:
 
Richard Burggrave (1933) uit Vogelwaarde
Hij was voorzitter van de NKV Bouw, afdeling Vogelwaarde van 1960 tot 1965. In de periode van 1968 tot 1975 was hij regisseur bij  toneelvereniging ODI uit Vogelwaarde. Van 1965 tot 1990 was de heer Burggrave lid van het Sinterklaascomité Vogelwaarde. In de periode van 1975 tot 1980 was hij voorzitter van de Veteranen van Voetbalvereniging Vogelwaarde. Van de Cliëntenraad van stichting Curamus (locatie Antonius) was de heer Burggrave voorzitter in de periode van 2004 tot 2010. Vanaf 2005 tot 2009 was lid van de Seniorenraad van de gemeente Hulst.
 
Erik Mahu (1967) uit Graauw
Van 1983 tot 2006 was hij bestuurslid van de EHBO-vereniging Graauw. Ook was hij lotusslachtoffer. Van 1990 tot 2018 was de heer Mahu betrokken bij Voetbalvereniging Graauw. Daar besteedde hij veel aandacht aan het onderhoud van het terrein. De heer Mahu staat bekend als iemand die technische problemen oplost en met materiaal bijspringt als dat nodig is. Vanaf 2007 was hij ook bestuurslid bij Stichting Graauwrock en Oktoberfest. Hij was kartrekker voor opbouw podia, tenten en dergelijke.

Arnold (1954) en Marianne Verbist (1952) uit Hulst
Arnold en Marianne Verbist hebben de afgelopen negen jaar met hun Stichting Huize Verder 51 vrouwen van achttien verschillende nationaliteiten opgevangen met veertien kinderen. In die periode zijn er 29 baby’s geboren. Het echtpaar was  een enorme steun voor deze meisjes en vrouwen. Ze hebben veel mooie dingen gedaan voor de (jonge) moeders. Sinds begin dit jaar doen ze het rustiger aan en verhuren alleen kamers aan vrouwen zonder kinderen, die geen begeleiding nodig hebben.

George Verwilligen (1938) uit Hulst
Sinds 1999 is hij vrijwilliger bij stichting Tragel. Jarenlang was hij verantwoordelijk voor de Timmerclub en maakte wekelijks met bewoners diverse houten snuisterijen. Met de Timmerclub is hij inmiddels gestopt. Tegenwoordig wandelt hij wekelijks met zijn vrouw met bewoners van de Assestraat. Vanaf 2011 is hij vrijwilliger in de Hulster Basiliek. De heer Verwilligen was ook lid van het Dreamteam; een groep mannen die wekelijks bij elkaar kwamen om allerlei klussen op te knappen. Deze groep is inmiddels opgeheven, maar er kan nog altijd een beroep op hen worden gedaan als er een klus te doen is. Ieder jaar helpt hij bij de opbouwen van de kerststal. Sinds 2015 brengt de heer Verwilligen wekelijks bewoners van De Blaauwe Hoeve die slecht ter been zijn naar activiteiten en haalt ze ook weer op. Bij theatergroep Grof Brood helpt hij met de opbouw van het decor. In het verleden deed hij dat ook bij De Transfiguratie.