Uitreiking vier Pelgrimstassen in Hulst

Op vrijdag 26 november 2021 staan vier inwoners van de gemeente Hulst in het zonnetje. Burgemeester Jan-Frans Mulder reikt hen die dag een Pelgrimstas uit. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst in Den Dullaert in Hulst. De uitnodigingen voor de bijeenkomst vallen een dezer dagen bij de genodigden in de brievenbus.

Goede daden en ideeën
De Pelgrimstas is een pluim voor inwoners die zich op een bijzondere wijze inzetten voor onze gemeenschap. De symboliek van de Pelgrimstas schuilt in de volgende gedachte: de persoon waar het om gaat heeft een tas vol goede ideeën aangedragen of een tas vol goede daden verricht.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Pelgrimstas in 2021 toe te
kennen aan vier inwoners. Dat zijn:
-    Mevrouw Yvonne Hoefnagels - Verbruggen uit Hulst
-    De heer Luc Allaerts uit Clinge
-    De heer Jan de Bakker uit Kloosterzande
-    De heer Ludie de Maaijer uit Vogelwaarde

Zij krijgen de Pelgrimstas om de volgende redenen:
 
Mevrouw Yvonne Hoefnagels - Verbruggen (1941) uit Hulst
-    Sinds zeventien jaar bestuurslid/voorzitter van de Katholieke Bond voor Ouderen Hulst; ook betrokken bij de leden bij bijvoorbeeld een jubilea, overlijden, enzovoorts; organisator diverse evenementen, waaronder De langste eettafel.
-    Een aantal jaren vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Hulst.
-    Sinds 2007 vrijwilliger bij Stichting Hulst voor Elkaar; onder andere actief als gastvrouw voor het project ‘Uit op Zondag’ voor kwetsbare, eenzame ouderen.
-    Een zestal jaar bestuurslid Katholieke Bond voor Ouderen Zeeland.
-    Vier jaar bestuurslid van Seniorenweg, afdeling Hulst.
-    Zo’n vijftien jaar op zondag een graag geziene gastvrouw in ontmoetingscentrum De Lieve in Hulst.

De heer Luc Allaerts (1954) uit Clinge
-    Staat altijd klaar voor anderen, zowel als vermaak als voor steun.
-    Brengt regelmatig huisbezoekjes aan mensen die steun nodig hebben; zowel op verzoek van Stichting Hulst voor Elkaar, als op eigen initiatief.
-    Doet vrijwilligerswerk bij het Open Muziekcafé: onder andere maandelijks een gezellige avond voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
-    Vrijwilligerswerk bij de Formulierenbrigade.
-    Is chauffeur van de boodschappenbus van Stichting Hulst voor Elkaar; tijdens de Corona-periode reed de bus niet, toen ging hij zelf boodschappen halen voor deze mensen.
-    Organiseert de online bingo tijdens de Coronacrisis.
-    Doet vrijwilligerswerk voor Stichting Schuldhulpmaatje.

De heer Jan de Bakker (1948) uit Kloosterzande  
-    Doet al meer dan twaalf jaar in de zomerperiode elke ochtend een rondje Perkpolder om zwerfvuil op te ruimen. Een aanzienlijke klus.

De heer Ludie de Maaijer (1950) uit Vogelwaarde  
-    Houdt oogje in het zeil bij het Jeugdontmoetingspunt (JOP) in Vogelwaarde; dagelijks ruimt hij op bij de JOP en het dorpscentrum; hij informeert de dorpsraad over eventuele misstanden.
-    Sinds een jaar of vijf  lid van de onderhoudsploeg van Voetbalvereniging Vogelwaarde; doet daar op dinsdagochtend allerlei klussen; verzorgt ook de beregeningsinstallatie op de voetbalvelden.
-    Sinds een jaar of vijf wekelijks behulpzaam bij het onderhoud van het kerkhof op Boschkapelle (Vogelwaarde).