Update werken Sint Jansteen

Tot eind 2020 wordt de riolering vervangen in zeven straten in Sint Jansteen. Momenteel wordt gewerkt in de Jos Everaardstraat en de Oude Drydijck.

Update Jos Everaardstraat
In de Jos Everaardstraat wordt de laatste hand gelegd aan de bestrating. Dit werk wordt begin juli 2020 afgerond.

Stand van zaken Oude Drydijck
In de Oude Drydijck wordt op dit moment de riolering vervangen in het gedeelte gelegen tussen het Martje van Wardje en de Jos Everaardstraat. Als dit klaar is, wordt ook hier de bestrating aangebracht.
Op vrijdag 19 juni 2020 wordt begonnen met het vervangen van de riolering in het gedeelte van de Oude Drydijck gelegen tussen de Jos Everaardstraat en de Burgemeester Geirnaerdstraat. Het streven is om de riolering op dit weggedeelte eind juni 2020 gereed te hebben. Daarna volgen de bestratingswerken. Vanaf begin juli wordt de riolering vervangen in het gedeelte van de Oude Drydijck gelegen tussen de Burgemeester Geirnaerdstraat en de Prins Hendrikstraat.

Start volgende fase
De volgende fase van de werkzaamheden is de Burgemeester Geirnaerdstraat. Zoals het er nu uitziet starten de werkzaamheden in deze straat half juli 2020.

Aansluitend volgen nog de Pastoor Mertensstraat, Pastoor Schetsstraat en de Henri Dunantstraat.

Fasegewijs
De rioolwerken worden in opeenvolgende fases uitgevoerd. Als het rioolwerk in de ene fase klaar is, wordt gestart in de volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.