Update werken Tivoliweg Hulst

De werkzaamheden aan de Tivoliweg te Hulst verlopen in verband met de coronamaatregelen langzamer dan gepland. Momenteel vinden enkel kleine werkzaamheden plaats. Om die reden is de straat vooralsnog gewoon open voor het verkeer.

De werkzaamheden die er zijn, vinden plaats op het trottoir en in de goot. Dit levert enkel beperkte hinder op. Het gaat om werken aan kabels en leidingen.

Nieuwe riolering en inrichting
Dit jaar wordt de Tivoliweg in Hulst voorzien van nieuwe riolering en heringericht. Ook in het gedeelte van de Glacisweg – gelegen tussen de Tivoliweg en de Wilhelminalaan – én in het voorste gedeelte van de Hulster Nieuwlandweg vinden werkzaamheden plaats.
Vooruitlopend op deze werken moeten ter plaatse de nodige leidingen en kabels worden vervangen. Die werken worden uitgevoerd in opdracht van DNWG.