Update werkzaamheden Julianastraat Heikant

In Heikant wordt volop gewerkt aan de riolering en de herinrichting van de Julianastraat. Omdat dit een doorgaande weg is, levert dit ter plaatse – onvermijdelijk – verkeershinder op.
De werken gaan naar verwachting tot de zomer (bouwvakantie) 2020 duren. Het gaat om het gedeelte van de Julianastraat vanaf de Schoolstraat tot aan de bebouwde kom grens bij Driehoefijzers.

Gestart is op de kruising Julianastraat/Oud Ferdinandusdijk/Schoolstraat. Het werk verschuift deel per deel in de richting van Koewacht. Momenteel wordt ter hoogte van de Kerkdreef gewerkt door DNWG. Zodra daar de werken zijn afgerond, starten de herinrichtings-werkzaamheden tussen de Kerkdreef en de Rootweg.

Daarnaast is reeds gewerkt op het gedeelte van de Julianastraat gelegen tussen de Heidestraat en de bebouwde komgrens bij Driehoefijzers. Daar is de riolering ondertussen vervangen. Er is een puinverharding aangebracht, waarover lokaal verkeer kan rijden van en naar de Emmabaan.
Ter hoogte van de aansluiting van de Heidestraat op de Julianastraat wordt momenteel nog gewerkt. De verwachting is dat de Heidestraat binnen enkele dagen ook weer toegankelijk is voor lokaal verkeer.

Wegafsluiting
In verband met de werken is de Julianastraat te Heikant voor het doorgaande verkeer afgesloten. Voor het bestemmingsverkeer zijn omleidingen van kracht.