Van Kunstraad naar Cultuurwerkgroep

Aan de nieuwe Cultuurnota van de gemeente Hulst wordt momenteel hard gewerkt. Onderdeel daarvan is het gestalte geven van een cultuurwerkgroep.

Vorig jaar vond het cultuurdebat plaats in Hulst. Stichtingen, verenigingen, organisaties en andere belanghebbenden en belangstellenden praatten mee. Wat zijn de uitdagingen op het gebied van cultuur? Waar liggen de kansen? Waar kan er worden samengewerkt? Wat is cultuur en wat niet? Al deze vragen kwamen aan bod. De avond was de aanzet tot het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente Hulst.

Een eerste stap die nu wordt gezet is te komen tot een brede kunst- en cultuurwerkgroep. Daarin zouden leden uit verschillende disciplines kunnen zijn vertegenwoordigd. Deze groep wordt met name een “doe”groep.
Om die reden is – in goed overleg – gekomen tot het opheffen van de huidige Kunstraad Hulst. Deze raad was voornamelijk een adviesgroep. Gebleken is dat er meer behoefte is aan een werkgroep die ideeën en projecten – op cultureel en kunst gebied - ook oppakt en uitvoert.

In het najaar 2019 volgt een bijeenkomst met het Hulster kunst- en cultuurveld om de nota en de verdere stappen te bespreken.