Veel animo voor Hulsternaartjes

Op 27 mei 2020 werden de groene paaltjes – ook wel Hulstenaartjes genoemd – verwijderd uit de Gentsestraat te Hulst. Dat de interesse voor deze paaltjes groot was, was snel duidelijk. In totaal gaven 417 aan in aanmerking te willen komen voor een paaltje. Daarbij waren niet alleen verzoeken van inwoners van de gemeente Hulst, maar vanuit heel Nederland, België en zelfs Canada.

Verloting paaltjes
Gezien de grote interesse die al kort na de verwijdering van de paaltjes bleek, besloot het gemeentebestuur deze beschikbaar te stellen voor het bedrag van 25 euro per paaltje. Er zijn zestig paaltjes beschikbaar. Meer geïnteresseerden dus dan paaltje. Daarom werd geloot.

Inmiddels zijn alle mensen die interesse toonden zijn bericht. De zestig gelukkigen kunnen – tegen een contante betaling van 25 euro – een paaltje ophalen bij Gemeentewerken. De overige geïnteresseerden hebben een bericht ontvangen dat zij helaas zijn uitgeloot.
De opbrengst van de verkoop van de paaltjes is 1.500 euro. Dat bedrag gaat naar de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen.

Verwijderen paaltjes
In de gehele binnenstad zullen alle paaltjes fasegewijs verdwijnen. In 2017 stelde het gemeentebestuur van Hulst het Centrumplan Hulst vast. Daarin staat onder andere het voornemen om het kernwinkelgebied in te richten als zogenaamde “shared space”-ruimte. De straten en pleinen worden zodanig heringericht, waarbij de voetganger de belangrijkste gebruiker van de openbare ruimte is. De auto is te gast en mag slechts stapvoets rijden. De daadwerkelijke herinrichting laat nog even op zich wachten.

Bij een volgende fase van verwijdering wordt opnieuw bekeken wat er met de verwijderde paaltjes gebeurt. Wanneer dit is, is nog niet bekend.