Veldwerk zeedijk Perkpolder

Rijkswaterstaat werkt aan de problematiek van de zeedijken in Perkpolder. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van werkzaamheden op locatie. Voor een aantal onderzoeken vinden in de periode tot midden juni 2021 werkzaamheden plaats in het veld. Deze werkzaamheden, uitgevoerd door verschillende partijen, leveren niet of nauwelijks hinder op voor de omgeving.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Ronald Kolk, omgevingsmanager van Rijkwaterstaat op telefoonnummer 06 50 19 71 41 of ronald.kolk@rws.nl.