Veranderingen betaald parkeren Hulst

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt het betaald parkeren in de Hulster binnenstad op diverse punten. De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 26 november 2019 over deze wijzigingen.

Het Hulster parkeerbeleid is de afgelopen maanden tegen het licht gehouden. Dat werd gedaan in uitvoerig overleg met ondernemersorganisatie Hulst Vestingstad en Wijkraad Binnenstad Hulst. Hieruit zijn een aantal aanpassingen voortgekomen. Het gaat om vier concrete wijzigingen:
1.    Er wordt voorgesteld om – naast de huidige uurtarieven - op de bolwerken een dagtarief te gaan hanteren. Parkeren op een bolwerk zou 5 euro per dag gaan kosten.
2.    Met een parkeerschijfvergunning zou maximaal 2 uur aaneensluitend mogen worden geparkeerd in plaats van 4 uur (wat nu geldt). Met deze aanpassing wordt terug aangesloten bij het oorspronkelijke uitgangspunt van de parkeerschijfvergunning, zijnde kort parkeren voor een boodschap in de binnenstad.
3.    Voorstel is de aanvangstijd van het betaald parkeren aan te passen. Op maandag tot en met zaterdag zou het betaald parkeren ingaan om 10.00 uur; dat is nu 9.00 uur.
4.    Het gratis parkeren op de eerste zaterdagen van de maand zou komen te vervallen. De mogelijkheid om incidenteel dagen aan te wijzen waarop niet hoeft te worden betaald, blijft wel in de belastingverordening staan.

Verder wordt het dringend verzoek aan de ondernemersvereniging geuit om te proberen het vrachtverkeer in de Hulster binnenstad na 11.00 uur te minimaliseren. Het is niet de bedoeling om deze afspraak verder te formaliseren cq. handhavend op te treden. Vraag aan de ondernemers is om hierover met hun toeleveranciers afspraken te maken.

Ook is door de betrokken organisaties overeengekomen dat meer aandacht zal worden geschonken aan de medewerkersvergunning voor personeel van bedrijven in de binnenstad. Deze vergunning biedt tegen een gunstiger tarief de mogelijkheid om te parkeren op de bolwerken.

Ten slotte was een wens van de ondernemersvereniging dat de huidige parkeerautomaten zouden worden voorzien van de mogelijkheid om met pin en contactloos te betalen. De aanpassing van de parkeerautomaten is ondertussen gestart en wordt in de loop van 2020 afgerond.

Parkeertarieven
Het parkeertarief in de Hulster binnenstad blijft in 2020 hetzelfde als in 2019. Dat is 1,40 per uur. Een naheffing – wanneer niet betaald is – kost in 2020 64,50 euro.

Het streven is dat de gemeenteraad op donderdag 12 december 2019 het parkeerbeleid 2020 vaststelt.