Vergaderingen Raadscommissies & Raad februari 2020

Op donderdag 20 februari 2020 vindt de eerstvolgende reguliere vergadering van de gemeenteraad van Hulst plaats. Deze openbare vergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis.

De raadsvergadering wordt voorbereid in de raadscommissies. De commissies vergaderen op de volgende dagen:
Dinsdag 4 februari 2020            Raadscommissie Ruimte
Woensdag 5 februari 2020       Raadscommissie Samenleving
Donderdag 6 februari 2020       Raadscommissie Middelen

Er is dit keer géén vergadering van de Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken.

De bovengenoemde vergaderingen vinden allen plaats in de raadzaal van het stadhuis te Hulst. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van donderdag 20 februari 2020 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 12 februari 2020 in het stadhuis. Deze vergadering begint om 19.30 uur.

De bovengenoemde vergaderingen zijn openbaar. Deze zijn - met uitzondering van de vergadering van het presidium – ook live te beluisteren via www.gemeentehulst.nl.

De vergaderstukken liggen ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst en zijn ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl.

Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.