Vergoeding op basis van jeugdwet bij Belgische arts

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdwet. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor het toekennen en betalen van allerlei vormen van ondersteuning aan jongeren (in beginsel tot 18 jaar). Hierbij kan worden gedacht aan opvoed- en opgroeiondersteuning en jeugdreclassering. Maar ook de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen hoort er bij. De gemeente Hulst werkt in deze nauw samen met Stichting Hulst voor Elkaar.

Een aanmelding of verwijzing naar een jeugdvoorziening kan worden gedaan door de gemeente zelf, maar ook door de huisarts, kinderarts of jeugdarts. Als er verwijzingen worden gedaan door een arts, gaat dit in de meeste gevallen om jeugd-geestelijke gezondheidszorg (j-ggz); bijvoorbeeld bij een kinderpsycholoog of kinderpsychiater.

Wat als u een Belgische arts heeft?
Hulst is een grensgemeente. Daardoor zijn er ook inwoners die een huisarts over de grens hebben. De Jeugdwet is echter alleen van toepassing op in Nederland gevestigde artsen en behandelaars. Dit betekent dat als een Belgische huisarts een kind verwijst naar een kinderpsycholoog, kinderpsychiater of andersoortig behandelaar, het niet van zelfsprekend is dat de gemeente Hulst de kosten voor die behandelingen betaalt.

Wanneer uw Belgische huisarts/kinderarts/jeugdarts uw kind wil verwijzen naar vormen van opvoedondersteuning, opgroeiondersteuning en/of j-ggz in België of Nederland, dient u of uw arts eerst contact op te nemen met de Stichting Hulst voor Elkaar. In overleg wordt dan bekeken of de gewenste ondersteuning inderdaad in aanmerking kan komen voor een vergoeding in het kader van de Jeugdwet.

Stichting Hulst voor Elkaar is bereikbaar via info@hulstvoorelkaar.nl of tel. 0114-684700. Meer informatie vindt u op www.hulstvoorelkaar.nl