Vergunning kerncentrale Doel

In België is een vergunning verleend aan NV Electrabel in Doel. Het gaat om een vergunning voor het bouwen en in gebruik hebben van een tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof.

Deze vergunning kunt u op deze website bekijken.

In december 2020 / januari 2021 is een openbaar onderzoek gehouden. Toen zijn in onze gemeente geen bezwaren ingediend.