Verhuisplan supermarkt Lidl in Hulst

Het perceel aan de Absdaalseweg 19 in Hulst ligt er al geruime tijd verlaten bij. De eigenaar van het terrein heeft een nieuwe invulling in voorbereiding. Bedoeling is supermarkt Lidl naar deze locatie te verplaatsen. Het gemeentebestuur juicht dit initiatief toe.

Groot terrein met veel mogelijkheden
Het terrein is gelegen tussen de Absdaalseweg en de Morresterreinen aan de Industrieweg. Het ligt achter de woningen aan de Steensedijk. Tot december 2008 was bouwmarkt Karwei hier gevestigd. Daarnaast had ook Brugman Keukens er een vestiging. Ondertussen zijn de panden gesloopt en ligt het terrein braak. Het is een groot terrein dat ruime mogelijkheden biedt.

Nieuwe invulling
De beschikbare ruimte is groot genoeg voor de realisatie van een moderne supermarkt. Ook is er voldoende ruimte voor parkeren. Daarnaast is de bereikbaarheid goed. Het terrein is van dien omvang dat er zelfs nog ruimte over blijft voor een andere winkel of bedrijf. Daarbij wordt gezocht naar een bedrijf dat niet direct past in de Hulster binnenstad, maar ook eigenlijk niet op een bedrijventerrein.
Door de nieuwe invulling van het terrein ontstaat ook de kans om een verbinding tot stand te brengen vanaf Morres Wonen richting de binnenstad. Dat is al geruime tijd de wens van het gemeentebestuur.

Verhuizing Lidl
Door het verhuizen van supermarkt Lidl naar deze locatie, komt het terrein aan de Zoetevaart - waar de Lidl nu is gevestigd - vrij. De ontwikkelaar heeft het voornemen om hier woningen te realiseren. Dat past ook binnen de wensen van het gemeentebestuur.

Voortgang
De ontwikkelaar en de gemeente zijn momenteel met elkaar in overleg over het totaalplan voor beide locaties. Op basis van dat plan wordt een bestemmingsplan met ruimtelijke onderbouwing opgesteld.