Verkeershinder door werken Gentsestraat

De Gentsestraat in Hulst krijgt dit najaar een nieuw gezicht. De winkelstraat krijgt een nieuwe inrichting. Voor het zover is, werkt DNWG aan de kabels en leidingen in de straat. Die werken starten op dinsdag 7 juni 2022. Dit gaat gepaard met verkeershinder.
Werk aan kabels & leidingen
DNWG gaat in de Gentsestraat aanpassingen doen aan de gasleiding en elektrakabels. Ook vernieuwen zij diverse nutsaansluitingen van panden. Zij starten met het werk op dinsdag 7 juni 2022. Naar verwachting is de klus begin augustus 2022 klaar.

Wegafsluitingen
Vanaf dinsdag 7 juni tot begin augustus is de Gentsestraat tijdens werkuren afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Al het verkeer richting de Grote Markt moet op die momenten omrijden via de Frans van Waesberghestraat en de Steenstraat.
De rijrichting in de Frans van Waesbergehstraat gaat dan dus weer terug naar de normale situatie. Het éénrichtingsverkeer in de Steenstraat wordt tijdelijk omgedraaid. Fietsers moeten ook de omleidingsroute volgen.

Voor voetgangers is de Gentsestraat overdag toegankelijk. Alle panden in de Gentsestraat blijven dus te voet bereikbaar. Buiten de genoemde werkuren is de Gentsestraat toegankelijk voor al het verkeer.

Informatie en vragen
Winkeliers en bewoners worden voorafgaand en tijdens de werken op de hoogte gehouden door de omgevingsmanager van DNWG.
Voor vragen en opmerkingen kan iedereen terecht bij de omgevingsmanager van DNWG, Sarie Steenbergen. Zij is bereikbaar op tel. 06 18 18 84 99 0f via info@sariesteenbergen.nl