Verkeershinder ivm Vestingcross

Op zondag 16 februari 2020 staat de vierde editie van de Vestingcross te gebeuren in Hulst. De vorige edities waren zeer succesvol en zorgden voor vele bezoekers. Ook de editie 2020 belooft weer een mooi sportfeest te worden. Een evenement van deze omvang brengt uiteraard ook enige overlast met zich mee.

Evenemententerrein
Het parcours van de Vestingcross loopt over de Glacisweg, Ravelijn, Brederode-bolwerk, Keldermanspoort en Molenbolwerk. Deze omgeving wordt op zondag 16 februari 2020 afgesloten als evenemententerrein. Dit terrein kan enkel worden betreden op vertoon van een toegangskaart. Inwoners die binnen het evenemententerrein wonen, worden door de organisatie voorzien van een toegangskaart.

De start en finish van de Vestingcross ligt – net als vorig jaar - aan de Glacisweg te Hulst. Aan die straat komen ook diverse tenten te staan. Het parcours ligt grotendeels op de Hulster vestingwerken. Ter hoogte van de Dubbele Poort komen twee bruggen.

Wegafsluitingen 16 februari 2020
Daarnaast is het nodig om ook een aantal andere straten af te sluiten voor het verkeer. Deze straten/straatgedeelten zijn op zondag 16 februari 2020 afgesloten vanaf 6.00 uur tot 20.00 uur.
Afgesloten zijn:
-    Tivoliweg, gedeelte tussen Lyceumstraat en de Dubbele Poort
-    Glacisweg
-    Hulster Nieuwlandweg, gedeelte tussen Tivoliweg en Zeesluis
-    Wilhelminalaan, gedeelte tussen Glacisweg en Liduinapark
-    Zandstraat, gedeelte tussen Glacisweg en Willem Alexanderstraat
-    Dubbele Poort
-    Minderbroedersstraat
-    Kloostergang
-    Steenstraat
-    Overdamstraat

Op zondag 16 februari 2020 is - door de diverse wegafsluitingen - de verkeerscirculatie in de binnenstad beperkt. Er worden die dag waar nodig verkeersregelaars ingezet. Bezoekers worden zoveel als mogelijk gestimuleerd om buiten de stad te parkeren.

Glacisweg afgesloten tijdens op- en afbouw
In verband met de op- en afbouw van het evenement wordt in de periode van vrijdag 7 februari tot en met woensdag 19 februari 2020 de Glacisweg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte gelegen tussen de Zandstraat en de Zoutestraat – tussen Glacisweg nummers 2a tot en met 34. Tijdens deze wegafsluiting wordt het verkeer omgeleid via de Zandstraat, Carmelweg en Zoutestraat.

Dubbele Poort week afgesloten
De Dubbele Poort is vanaf woensdag 12 februari tot en met woensdag 19 februari 2020 afgesloten voor alle verkeer. Verkeer kan deze periode de binnenstad in- en uitrijden via de Stationsweg en de Graauwse Poort. Om veiligheidsredenen kunnen ook voetgangers en fietsers de stad in de genoemde periode niet in via de Dubbele Poort.
Het afgesloten weggedeelte is gelegen tussen de kruising Tivoliweg/Glacisweg en de kruising Godsplein/Dubbele Poort.
Bewoners kunnen hun woning tijdens de op- en afbouw wel bereiken. Het daadwerkelijk en volledig afgesloten gebied is gelegen tussen de Walstraat en de Tivoliweg nummer 1.

Parkeren
Op zondag 16 februari 2020 zijn parkeerverboden van kracht. Dit geldt op de volgende wegen: Tivoliweg (deels), Glacisweg, Wilhelminalaan (deels), Zandstraat (deels), Dubbele Poort, Minderbroedersstraat, Kloostergang, Overdamstraat, Grote Markt, ’s-Gravenhofplein en Nassaubolwerk.
In de periode van vrijdag 7 februari tot en met woensdag 19 februari 2020 geldt een parkeerverbod op de weggedeelten die onderdeel uitmaken van de omleidingsroute. Dit geldt voor de rijbaan, niet voor de parkeervakken.

Bewoners van straten die op zondag 16 februari 2020 worden afgesloten en die hun auto normaal gezien op eigen terrein parkeren, worden geadviseerd om - wanneer zij op zondag 16 februari 2020 de auto nodig hebben – deze op voorhand elders te parkeren. Tijdens de wegafsluitingen is het niet mogelijk of lastig om uw auto te verplaatsen.

Voor de deelnemers aan de Vestingcross worden parkeerlocaties gereserveerd aan de Minderbroedersstraat, Kloostergang, ’s-Gravenhofplein, Nassaubolwerk, locatie van het voormalige  postkantoor, Tivoliweg, Glacisweg en Zandstraat. De Grote Markt is voorzien voor de overige pers en de organisatie.
Op het Havenfort worden extra camperplaatsen gecreëerd.

Tijdens de afsluiting van de Glacisweg (7 t/m 19 februari 2020) wordt het verkeer omgeleid via de Zandstraat, Carmelweg en Zoutestraat. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer. Om goede doorgang voor de bussen te kunnen garanderen, wordt op de omleidingsroute een tijdelijk parkeerverbod ingesteld. Dit geldt vanaf vrijdag 7 februari tot en met woensdag 19 februari 2020 in de volgende straten:
-    Zoutestraat –deel tussen rotonde en Carmelweg
-    Zandstraat – deel tussen Carmelweg en Glacisweg
-    Willem Alexanderstraat – deel tussen Zandstraat en Liduinapark
-    Liduinapark – deel tussen Willem Alexanderstraat en Wilhelminalaan
-    Wilhelminalaan – deel tussen Liduinapark en Glacisweg
Het parkeerverbod geldt ook in de laatste drie genoemde weggedeelten, omdat via deze straten de bussen moeten kunnen keren. Keren ter hoogte van het busstation is op verantwoorde wijze niet mogelijk.
Het parkeerverbod geldt voor de rijbaan, niet voor de eventuele parkeervakken.

Informatie
Nadere informatie over de Vestingcross kunt u vinden op www.vestingcross.nl.
Voor de bewoners van het evenemententerrein wordt dit jaar geen informatieavond voorzien, daar er weinig tot geen wijzigingen zijn ten opzichte van de editie 2019.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met het team Communicatie, bereikbaar via tel. 14 0114. Mocht men op de dag van de Vestingcross een dringende vraag hebben, kan contact worden opgenomen met de organisatie op tel. 00-32-476-610900.