Verkeershinder ivm bodemsanering Kapellebrug

Op maandag 5 augustus 2019 starten werkzaamheden aan de Gentsevaart te Kapellebrug. Ter plaatse moet ter hoogte van huisnummer 28 een bodemsanering worden uitgevoerd. Dit zorgt voor verkeershinder.

Aan de Gentsevaart 28 is – ten zuiden van het woonhuis – tot 1985 een benzinestation geweest. Dit heeft geleid tot een verontreiniging in grond en grondwater. De verontreiniging bestaat uit minerale olie en vluchtige aromaten (voornamelijk benzine). Mede omdat de locatie ligt in een grondwaterbeschermingsgebied is het noodzakelijk deze verontreiniging te saneren. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van medio augustus tot eind oktober 2019.

Uitvoering werken
De verontreinigde grond wordt ontgraven en afgevoerd naar een verwerker/reiniger. Het grondwater wordt bemalen, voorgezuiverd en geloosd op de vuilwaterriolering. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk de rijbaan van de Gentsevaart in oostelijke richting tijdelijk te verleggen. De Gentsevaart blijft gedurende de werkzaamheden open voor het verkeer. Wel worden verkeers-maatregelen genomen.

Planning
Op dinsdag 13 augustus 2019 start DNWG ter plaatse met werkzaamheden aan de waterleiding. In verband met deze werken wordt het fietspad ter hoogte van het Shell benzinestation afgesloten. Fietsers worden vanaf dat moment omgeleid. Deze werken nemen tot eind augustus 2019 in beslag. In de week van 12 augustus wordt niet gewerkt.

Begin september 2019 wordt een tijdelijke rijbaan aangelegd. Deze komt te liggen op de plaats van het huidige fietspad. De tijdelijke rijbaan wordt uitgevoerd in asfalt. Vanaf maandag 2 september 2019 zijn ter plaatse verkeersmaatregelen van kracht en geldt een maximum snelheid van 30 km/uur.

Vanaf maandag 9 september 2019 start de bodemsanering. Deze werken duren tot en met vrijdag 4 oktober 2019.

Op maandag 7 oktober 2019 kan worden gestart met het verwijderen van de tijdelijke rijbaan. De rijbaan en het fietspad worden dan weer in oorspronkelijke staat terug gebracht.
Het streven is om het gehele project omstreeks 25 oktober 2019 af te ronden.