Vernieuwd bestemmingsplan De Statie Hulst

Het bestemmingsplan De Statie is gemaakt in 2008. Sindsdien zijn enkele gedeeltelijke aanpassingen gedaan. Het is wenselijk om dit plan nu te actualiseren en te digitaliseren. Dit aangepaste plan wordt nu ter inzage gelegd. Iedereen kan zijn/haar zienswijze geven.

Het betreffende bestemmingsplan omvat de volgende locaties in Hulst: Stationsplein, Spoorweg, Absdaalseweg, Morres, Industrieweg, Steensedijk (westzijde) en Stationsweg (gedeeltelijk).
Het plan geeft aan hoe de grond mag worden gebruikt en wat mag worden gebouwd.

Wijzigingen
Het bestemmingsplan De Statie sluit qua vorm aan bij de reeds eerder aangepaste bestemmingsplannen Kernen Hulst en Bedrijventerreinen Hulst. Het plan wordt ook digitaal ingetekend. Daardoor is het eenvoudig op de website ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.
De eerdere aanpassingen van het bestemmingsplan zijn ook in het nieuwe plan verwerkt. Zo is er nu één overzichtelijk bestemmingsplan voor het hele grondgebied van De Statie. 

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kan worden bekeken op www.ruimtelijkeplannen.nl – onder de identificatie: NL.IMRO.0677.bphulstdestatie-001O. Dat kan tot en met woensdag 26 mei 2021.
In verband met huidige coronamaatregelen is de vraag om het plan zoveel als mogelijk online te bekijken. Voor mensen die geen online mogelijkheden hebben, ligt het plan ook ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 in Hulst. Hiervoor moet u wel een afspraak maken. Dat kan via www.gemeentehulst.nl of via telefoonnummer 14 0114.

Zienswijzen
Iedereen kan tegen het ontwerp bestemmingsplan zienswijzen indienen. Dit kan tot en met woensdag 26 mei 2021. Schriftelijk kan dit bij de Gemeenteraad van Hulst, Postbus 49 4560 AA Hulst. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, via telefoonnummer 14 0114.