Vernieuwen diverse straten Hulster binnenstad

In de Hulster binnenstad staat de vernieuwing van diverse straten te gebeuren. Dit jaar vinden werkzaamheden plaats in de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg te Hulst.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bestaande gemengde riolering door een nieuw gescheiden rioolstelsel. Daarnaast worden de wegen, trottoirs en pleinen compleet heringericht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe straatbakstenen en natuursteen trottoirbanden. De Houtmarkt en de Lange Nieuwstraat worden volledig ingericht met bestratingsmaterialen in natuursteen. Waar nodig wordt ook de openbare verlichting vernieuwd.

Medio mei 2019 is er een informatieavond tijdens welke omwonenden en belangstellenden de plannen kunnen inzien.

De uitvoering van de werkzaamheden staat voorlopig gepland voor de tweede helft van 2019 en de eerste helft van 2020. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Dat betekent dat niet overal tegelijk wordt gewerkt. Daardoor wordt de overlast zo veel als mogelijk beperkt.

Werk aan kabels & leidingen
Voorafgaand en deels gelijktijdig met bovengenoemde werkzaamheden worden ter plaatse aanpassingen gedaan aan de kabels en leidingen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van DNWG. Deze werken starten in mei 2019.