Vernieuwing cameratoezicht binnenstad Hulst

Hulst vernieuwt in 2023 het systeem van cameratoezicht in de binnenstad van Hulst. De vier camera’s worden vervangen en de verbinding tussen de camera’s en de politie verloopt in het nieuwe systeem via een glasvezelnetwerk. Daarmee verhogen we de beeldkwaliteit en zorgen we voor een probleemloze besturing van de camera’s vanuit het politiebureau.

Resultaat toezicht
In de binnenstad van Hulst vindt sinds februari 2017 cameratoezicht plaats. Uit een evaluatie blijkt dat de camera’s zowel preventief als repressief hun nut bewijzen. De politie kan ‘live’ meekijken in het uitgaansgebied, waardoor toezicht efficiënt kan worden ingezet. Ook bij de opsporing en strafrechtelijke vervolging van incidenten zijn de beelden nuttig gebleken.

Privacy
Publiek cameratoezicht is aan regels gebonden. Het belang van handhaving moet opwegen tegen de inbreuk op de privacy van personen. Ook mag het alleen worden ingezet als andere, minder ingrijpende maatregelen niet toereikend zijn om de openbare orde te handhaven. De burgemeester is bevoegd om het cameratoezicht aan deze regels te toetsen.

Prioriteit voor veilige omgeving
In het Bestuursakkoord 2022-2026 is hoge prioriteit toegekend aan de zorg voor een veilige omgeving. Cameratoezicht in de binnenstad van Hulst levert hieraan een belangrijke bijdrage. Het voorstel tot beschikbaarstellen van krediet voor de vernieuwing van het cameratoezicht wordt besproken in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken op 19 september.