Versterk de Scheldekust: Doen!

Kent u het project ‘Versterk de Scheldekust’? Dat draait niet om waterveiligheid of dijkverhoging. Wel gaat het om het ontwikkelen van de kust tot een aantrekkelijke plek om te genieten van de Westerschelde, de langsvarende schepen, de vogels en de authentieke dorpen. Zien, doen en beleven. De gemeente Hulst en Grenspark Groot Saeftinghe geven hieraan samen met bewoners van de streek verder invulling aan. De volgende stap komt er aan!

Het voorwerk
In 2017 is gestart met het verzamelen van alle ideeën en het maken van schetsen. Daarvoor hebben de gemeente en het grensparkteam de afgelopen jaren per dorp bijeenkomsten georganiseerd. Inwoners en belanghebbenden van de Scheldekust hebben met elkaar ideeën opgehaald en vraagstukken opgelost. Tijdens verschillende schetssessies is uitgebreid gesproken over een uniek ontwerp en door een architect getekend aan de toekomst van de Scheldedorpen.

In de brochure ziet u het resultaat van de eerste fase: de ambities en ideeën voor de inrichting van de streek. Een rode loper langs de Scheldekust waar men kan fietsen en wandelen én de schetsen voor verbindingen tussen zoet & zout in de ‘ankerplaatsen’ Ossenisse/Zeedorp, Walsoorden, Paal en Emmadorp en bij het belevingspunt bij de radartoren Kreverhille. Verder vindt u in de brochure meer informatie over het project, de aanleiding, het afgelegde traject, de stappen die nog volgen en hoe u kunt meedoen.

Het doen
Op dit moment zijn we zover dat de volgende stap kan worden genomen. Het verder versterken en uitbouwen van de plannen: het doen! Daarvoor gaan de gemeente Hulst en Grenspark Groot Saeftinghe allereerst weer met de streekholders (bewoner/belanghebbende van de Scheldekust) in gesprek om de schetsen nog eens te bekijken en te verfijnen. Hiervoor zijn er online, interactieve bijeenkomsten per dorp.

Walsoorden: Dinsdag 23 maart 2021
Ossenisse/Zeedorp: Woensdag 24 maart 2021
Radartoren/Kreverhille: Dinsdag 30 maart 2021
Emmadorp: Donderdag 1 april 2021
Paal: Dinsdag 6 april 2021

Alle online bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen! Ook als u eerder niet heeft meegedacht, bent u meer dan welkom om alsnog aan te haken tijdens deze verfijningssessies.

Wilt u meedoen?
Meld u aan via scheldekust@gemeentehulst.nl en geef hierbij aan voor welk(e) dorp(en) u zich inschrijft. Verdere informatie volgt dan later via het e-mailadres waarmee u uw aanmelding verstuurt.

Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen