Versterk de Scheldekust gaat richting uitvoering

Het project Versterk de Scheldekust gaat richting uitvoering. Dat betekent de realisatie van verschillende interessante ankerplaatsen aan de Westerscheldedijk in de gemeente hulst. Ook legt het project de verbinding tussen de zoete & zoute kant van de dijk. Het wordt een plus voor zowel inwoners als bezoekers. Ook geeft het zeker een economische en toeristische impuls aan de regio én draagt het bij aan de leefbaarheid.

Samen doen
Versterk de Scheldekust is een project waarbij het samen doen centraal staat. Samen betekent een samenwerking tussen de gemeente Hulst, Grenspark Groot Saeftinghe én de bewoners van de dorpen en de streek. Al meerdere gezamenlijke avonden gingen vooraf. In maart en april 2021 waren er wederom bijeenkomsten. Dat waren helaas niet zoals eerder gezellige avonden in het dorpshuis. Dat kon vanwege de coronacrisis niet. Het ging online. Maar ook op die manier dachten de inwoners en andere betrokkenen actief mee. Met de feedback zijn de ontwerpen verder aangepast en verfijnd.

Volgende stap 

Momenteel werkt de architect aan de definitieve schetsontwerpen. Die zijn naar verwachting in de zomer 2021 klaar. Met die ontwerpen in de hand kan de volgende stap worden gezet: het realiseren van een aantal onderdelen van het project. De uitvoering gaat in stappen en samen met werkgroepen uit de Scheldedorpen. Op die manier rollen we samen de rode loper langs onze mooie Scheldekust uit.

Scheldedorpen
Er zijn vier toeristische ankerplaatsen: Walsoorden, Ossenisse/Zeedorp, Paal en Emmadorp. Voor elk is een plan/ontwerp dat past bij de identiteit van het dorp. Zo zijn er ontwerpen voor een tribunetrap in Walsoorden en een nieuwe trap met steiger bij Zeedorp. In Emmadorp wordt de verbinding met het land van Saeftinghe gezocht door een multifunctioneel scheldehuisje op de dijk. In Paal worden aan de spuikom voorzieningen voorzien. Daarnaast is aandacht voor bloemdijken, belevingspunten, routes en dorpsentrees.  

Subsidies
Versterk de Scheldekust is een ambitieus project. De gemeente Hulst draagt bij vanuit de regionale impuls Hulst gelden. Maar zonder steun van anderen is de realisatie niet  mogelijk. De gemeente is dan ook blij met de aanzienlijke subsidie van 530.000 euro van Provincie Zeeland voor het project. Daarnaast is ook een subsidie van 500.000 euro toegekend vanuit de regiodeal Zeeuwen Zelf aan Zet. En ook vanuit het Europese POP3-LEADER programma is een subsidie verkregen van 450.000 euro. Deze laatste subsidie is specifiek voor de Zoet & Zout deelprojecten in Walsoorden, Zeedorp-Kreverhille en Emmadorp.
Er wordt nog steeds gezocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden, subsidies en sponsors. Dat is nodig om zoveel mogelijk onderdelen zo optimaal mogelijk te realiseren.