Versterk de Scheldekust: in Ossenisse

De Westerscheldekust in de gemeente Hulst heeft veel potentie. Dat vindt niet alleen de gemeente Hulst, maar vinden ook veel inwoners van de Scheldedorpen. Er zijn vier toeristische ankerplaatsen: Walsoorden, Ossenisse, Paal en Emmadorp. Voor elk van deze vier zijn de ideeën vertaald naar een ontwerp. Elk ontwerp toont unieke belevingselementen om de Scheldekust toeristisch en economisch te versterken. Daarnaast is er het Scheldefietspad. In het voorjaar 2019 werden de ontwerpen samen met de streekholders bekeken. Omdat in Ossenisse de aanwezigen verdeeld waren over het ontwerp, werd besloten nog eens met het projectteam van gedachten te wisselen over de bloemdijken, de fietspaden, gebouwen op de dijk, maar ook over andere wensen die in het dorp leven. Dat vond plaats in het najaar 2019. Dit heeft uitgemond in een nieuw ontwerp voor Ossenisse. Dat nieuwe ontwerp werd op 29 januari 2020 in Ossenisse gezamenlijk bekeken. De aanwezigen waren van mening dat het nieuwe ontwerp een goede vertaling is van de wensen en de input vanuit het dorp.

De haalbaarheid van het project en de financieringsmogelijkheden worden momenteel verder onderzocht. Binnenkort vindt onder andere een bestuurlijk overleg tussen de verschillende betrokken partijen plaats.
Voor nadere informatie over het project of als u in contact wilt komen met andere scheldekustbewoners cq. belanghebbenden, wordt u verwezen naar het speciale platform op de website van het grenspark Groot Saeftinghe

Versterk de Scheldekust: in Ossenisse