Vervolg werken Tivoliweg in Hulst

In 2020 wordt de Tivoliweg in Hulst voorzien van nieuwe riolering en heringericht. Vooruitlopend op deze werken is eind oktober gestart met werkzaamheden aan leidingen en kabels. Dit gebeurt in opdracht van DNWG. De afgelopen periode was er ter plaatse sprake van verkeershinder. Momenteel zijn de wegafsluitingen opgeheven. Dat blijft zo tot maandag 6 januari 2020. Op die dag worden de werken hervat. De werken verschuiven dan richting de Dubbele Poort.

Verkeershinder in januari 2020
In de week van maandag 6 januari tot en met vrijdag 10 januari 2020 is de kruising Tivoliweg/Glacisweg/Hulster Nieuwlandweg afgesloten. Hierdoor kan ook de binnenstad niet worden in- of uitgereden via de Dubbele Poort.

Op zaterdag 11 januari en zondag 12 januari 2020 zijn er geen wegafsluitingen.

Maandag 13 januari 2020 starten de werken op het gedeelte van de Tivoliweg gelegen tussen de Glacisweg en de Dubbele Poort. Deze nemen tot en met vrijdag 31 januari 2020 in beslag. In deze periode kan het verkeer op dit weggedeelte enkel in de richting van de binnenstad rijden, en niet in de richting van de verkeerslichten aan de N290.
De Dubbele Poort is enkel bruikbaar voor verkeer dat de binnenstad inrijdt, niet voor verkeer dat de stad wil verlaten.
De kruising Tivoliweg/Glacisweg/Hulster Nieuwlandweg is in deze periode toegankelijk.

Omleiding
Tijdens de wegafsluitingen wordt het verkeer ter plaatse omgeleid. Alle lokale bedrijven zijn bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de bovengenoemde perioden de binnenstad bereiken via de Tivoliweg en Dubbele Poort. Voor deze weggebruikers wordt ruimte voorzien.