Visie op duurzaamheid in gemeente Hulst

Hoe de gemeente Hulst kijkt naar duurzaamheid en wat de ambities zijn, is in een visiedocument samengevat. De raadscommissie Ruimte buigt zich tijdens haar vergadering van dinsdag 26 mei 2020 over dit visiedocument.

In het coalitieprogramma 2018-2022 ’De kracht van samen’ is een duurzame en energie neutrale maatschappij bestempeld als één van de grootste uitdagingen van de komende jaren. In het najaar 2019 besloot het gemeentebestuur daarom een duurzaamheidsvisie op te laten stellen. Die visie omvat in ieder geval de gemeentelijke visie, ambities en doelstellingen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit, duurzaam vervoer, lokaal eten, de wijze van participatie en een financiële paragraaf.

Om te komen tot een visie is in de periode december 2019 / januari 2020 een enquête gehouden. Daaruit kwamen klimaatadaptatie, duurzame energie, circulaire economie en biodiversiteit als de belangrijke duurzaamheidsthema’s in de gemeente Hulst naar voren.
Vervolgens vonden diverse werksessies plaats, waaronder een overleg met de gemeenteraad.

Het Duurzaamheidsbeleid bestaat uit twee delen:
-    de visie & ambitie
-    het uitvoeringsplan

De visie & ambitie is nu voorhanden. Daarin staan energietransitie en biodiversiteit als belangrijkste thema’s. Op de tweede plaats wordt duurzaam vervoer genoemd. Daarna komen de thema’s als klimaatadaptatie, circulaire economie en lokaal eten.

Bedoeling is dat het visiedocument nog voor de zomer door de Hulster gemeenteraad wordt vastgesteld. Daarna wordt een uitvoeringsplan gemaakt. Dat gebeurt per thema. Het college van burgemeester en wethouders hoopt dit plan kort na de zomer 2020 te kunnen vaststellen.