Voetjes-actie ter voorkoming van woninginbraken

Afgelopen week zijn er in Zeeuws-Vlaanderen binnen de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis preventieve controles gehouden ter voorkoming van woninginbraken.

In samenwerking met BOA’s van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten heeft de politie in diverse plaatsen zogenaamde ‘voetjes-acties’ gehouden. De controles vonden zowel overdag als ‘s-avonds plaats. Bij de controles werd er kritisch gekeken in de wijk of er zich situaties voordeden die het voor potentiele woninginbrekers aantrekkelijk zouden maken om in te gaan breken.

Bij 26 woningen werden door de agenten en BOA’s voetafdrukken van karton (zogenoemde inbrekersvoetjes) achtergelaten. Op deze manier werden bewoners attent gemaakt op de onveilige situaties bij of in hun woning. De voetafdruk had namelijk ook van een inbreker kunnen zijn die toegang had gekregen tot hun woning of tuin.

Maak het ze niet te makkelijk Ook voor de inbrekers breken de feestdagen weer aan. Verklein daarom de kans op een inbraak door bijvoorbeeld de verlichting te laten branden en ramen en deuren goed te sluiten. Wees alert op signalen en bel bij verdachte situatie altijd 112.