Volgende fase werken Tivoliweg

Op maandag 14 september 2020 gingen de werken op de Tivoliweg in Hulst van start. Er komt een nieuw riool en de straat wordt heringericht. Naast de Tivoliweg wordt ook gewerkt in de Hulster Nieuwlandweg, Glacisweg en Oude Zoutdijk. De werken zijn in volle gang. Op woensdag 4 november 2020 start alweer een volgende fase. Dat is fase 3.

Glacisweg
Op woensdag 4 november 2020 beginnen de werken op de Glacisweg. Het gaat om het gedeelte van de weg gelegen tussen de Tivoliweg en huisnummer 50. Hier is de riolering al eerder vernieuwd. Dit gedeelte wordt nu ook opnieuw ingericht. De rijbaan wordt asfalt. Het aanbrengen van het asfalt staat medio december 2020 gepland. Volgens planning zou op vrijdag 18 december 2020 het werk hier klaar zijn. Wel moet medio april 2021 nog de bovenste definitieve laag asfalt worden aangebracht.

Tivoliweg
Momenteel wordt gewerkt op het gedeelte gelegen tussen de Dubbele Poort tot de kruising met de Glacisweg. De riolering is klaar. De straat wordt nu heringericht. Dat is eind november 2020 klaar.
Op woensdag 4 november 2020 starten de werken op het gedeelte van de Tivoliweg, vanaf de kruising met de Glacisweg (inclusief kruising) tot aan huisnummer 44. Dat is net voorbij de Lyceumstraat. Ook op dit gedeelte wordt eerst de riolering vervangen en daarna volgt de herinrichting. De route van de Tivoliweg richting Glacisweg wordt asfalt.  Het gedeelte vanaf de kruising richting de Dubbele Poort wordt uitgevoerd in klinkers. De bedoeling is dat dit klaar is op vrijdag 18 december 2020. De bovenste definitieve laag asfalt wordt pas medio april 2021 aangebracht.

Hulster Nieuwlandweg
Ook in de Hulster Nieuwlandweg wordt op dit moment gewerkt. Dat is in het gedeelte vanaf de kruising met de Tivoliweg tot aan huisnummer 11. Hier is de riolering vervangen. En wordt nu gewerkt aan de inrichting van de straat. Het streven is om het werk in de Hulster Nieuwlandweg eind november 2020 af te ronden.

Wegafsluitingen op een rijtje
-    Glacisweg, deel tussen kruising Tivoliweg en huisnummer 50: afgesloten tot en met vrijdag 18 december 2020.
-    Tivoliweg, deel tussen de Dubbele Poort tot aan kruising Glacisweg: afgesloten tot eind november 2020.
-    Tivoliweg, vanaf de kruising Glacisweg tot aan huisnummer 44: afgesloten vanaf woensdag 4 november tot en met vrijdag 18 december 2020.
-    Hulster Nieuwlandweg, deel tussen kruising Tivoliweg en huisnummer 11: afgesloten tot eind november 2020.

Omdat de kruising Tivoliweg/Glacisweg/Hulster Nieuwlandweg tot en met 18 december 2020 is afgesloten, is pas na die datum de binnenstad weer bereikbaar via de Dubbele Poort.

Omleidingen
Verkeer van en naar de binnenstad wordt tot die tijd omgeleid via de Graauwse Poort. Doorgaand verkeer naar de provinciale weg wordt omgeleid via de Koolstraat – Grote Kreekweg. Bestemmingsverkeer voor de omgeving Dullaertwijk kan via de Tabaksstraat rijden. De omleidingen worden aangegeven met borden. Bestemmingsverkeer voor de Hulster Nieuwlandweg dient om te rijden via de Moersluisstraat.