Voorbereiding heropenen dorpshuizen

Sinds 15 maart 2020 zijn alle dorps- en gemeenschapshuizen in de gemeente Hulst gesloten ten gevolge van de coronamaatregelen. Gisteren maakte de rijksoverheid bekend dat het er naar uitziet dat deze met ingang van 1 juni 2020 weer kunnen heropenen. De gemeente heeft daarin een regierol gekregen van de rijksoverheid. Die pakt de gemeente Hulst graag op in overleg met de besturen van de dorps- en gemeenschapshuizen.

Om duidelijkheid te verschaffen over welke activiteiten vanaf 1 juni 2020 wel en welke activiteiten niet kunnen plaatsvinden in de dorpshuizen, zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd. Daarnaast is het gemeentebestuur van mening dat vooralsnog enkel statische activiteiten kunnen plaatsvinden. Denk daarbij aan schilderen, tekenen, exposities en computerlessen en dergelijke. Dynamische activiteiten worden voorlopig niet toegestaan. Daaronder vallen alle sportactiviteiten, waaronder biljarten, dansen, kaarten (bridge), toneel en yoga.

Net als bij de sportverenigingen wordt bij de herstart gewerkt met protocollen. Om tot een goed protocol te komen, wordt momenteel een invulformulier gemaakt dat wordt voorgelegd aan de verschillende dorpshuisbesturen.

Conform de landelijke maatregelen kunnen als start – met ingang van 1 juni 2020 – maximaal dertig personen (exclusief personeel) worden toegelaten.
De terrassen van de dorpshuizen mogen tot nader order niet worden gebruikt. Deze accommodaties hebben als hoofddoel het organiseren van (sport)activiteiten. Omdat bij deze accommodaties het verstrekken van (alcoholische) drank op de terrassen een nevendoel heeft, wordt dit niet toegestaan.