Voortgang rioolwerken Sint Jansteen

Momenteel wordt gewerkt aan de riolering op Sint Jansteen. De riolering wordt er in zeven straten vervangen.

Wegafsluitingen
Op 14 april 2020 is gestart in de Sint Antoniusdreef. Die straat is momenteel afgesloten voor het verkeer. Die afsluiting duurt nog tot ongeveer eind mei 2020.
Vanwege de werken in de Sint Antoniusdreef is de rijrichting in de Henri Dunantstraat gedurende de werken omgedraaid.

Vanaf maandag 20 april 2020 is de Jos Everaardstraat ook afgesloten. Het gaat om het gedeelte gelegen tussen huisnummer 1 en 21. Deze wegafsluiting duurt naar verwachting tot eind mei 2020.

In de periode van dinsdag 21 april tot en met dinsdag 28 april 2020 is de kruising Jos Everaardstraat / Prins Hendrikstraat ook afgesloten. Doorgaand verkeer in de Prins Hendrikstraat is dan niet mogelijk.

Fasegewijs
De rioolwerken worden in opeenvolgende fases uitgevoerd. Als het rioolwerk in de ene   fase klaar is, wordt gestart in de volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt.
Het streven is om de rioolwerken en herinrichting voor eind 2020 af te ronden. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.