Voortgang rioolwerken in Kloosterzande

De rioolwerken in Kloosterzande zijn op 11 maart 2020 van start gegaan. Het werk verloopt tot dusver goed en gaat een volgende fase in. Het streven is om de rioolwerken en herinrichting voor de bouwvakantie 2020 af te ronden. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen. 

Werk op dit moment
In de Emmastraat wordt momenteel gewerkt in het gedeelte gelegen tussen de kruising ter hoogte van huisnummer 5/6 en de Hontenissehal. Dat is nog het geval tot circa vrijdag 17 april 2020. Sinds maandag 23 maart 2020 is ook het werk in de Willem Alexanderstraat van start gegaan. Begonnen werd in het gedeelte gelegen tussen de Cloosterstraat en de Beatrixstraat. Op maandag 6 april 2020 wordt het werkgebied in de Willem Alexanderstraat uitgebreid. Vanaf die dag wordt ook gewerkt in het gedeelte van de straat gelegen tussen de Beatrixstraat en de Emmastraat.
Eerst wordt steeds de riolering vervangen. Daarna wordt de puinverharding aangebracht, gevolgd door de herbestrating en herinrichting van de straat en trottoirs.

Wegafsluitingen
Momenteel is de Emmastraat, gelegen tussen de kruising ter hoogte van huisnummer 5/6 en de Hontenissehal, afgesloten voor het verkeer. Dat is zo tot circa vrijdag 24 april 2020.
Het gedeelte van de Willem Alexanderstraat, gelegen tussen de Cloosterstraat en de Beaxtrixstraat is op het moment ook afgesloten. Deze afsluiting wordt op maandag 6 april 2020 uitgebreid. Vanaf dat moment is de Willen Alexanderstraat afgesloten tussen de Cloosterstraat en de Emmastraat.

Voortgang
De planning is om eind april 2020 van start te gaan met fase 3. Die omvat het gedeelte tussen de Willem Alexanderstraat en Emmastraat 6. Ook hier is dan sprake van een wegafsluiting.

Het project wordt in 5 fasen uitgevoerd. Die fasen zien er als volgt uit:
Fase 1 =     Emmastraat, deel tussen huisnummer 7 en 19, zijnde het deel bij het zwembad en de sporthal.
Fase 2 =     Willem Alexanderstraat.
Fase 3 =    Emmastraat, deel tussen de Willem Alexanderstraat en Emmastraat 6.
Fase 4 =     Beatrixstraat + het zuidelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde).
Fase 5 =    Noordelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde) + Emmastraat, deel vanaf supermarkt tot  Emmastraat 24 + de toegang tot het voetbalveld.

De fasen volgen elkaar op. Als het rioolwerk in de ene fase klaar is, wordt gestart in de volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt.

Toelichting op het project
De komende jaren wordt een groot deel van de riolering in Kloosterzande vervangen. In de betreffende straten komt een gescheiden rioolstelsel. Dat betekent dat afvalwater en regenwaterriool apart worden afgevoerd. Bedoeling is om zoveel als mogelijk het water van wegen, trottoirs en daken in dat regenwaterriool terecht te laten komen.
Dit jaar wordt gewerkt in de Willem Alexanderstraat, de Beatrixstraat, de Emmastraat en een gedeelte van het Marijkeplein. In deze straten werden in 2019 al de kabels en leidingen vernieuwd/verlegd. Nu starten de rioolwerken. Na de rioolwerken worden de straten heringericht. De inrichting van de straten blijft nagenoeg hetzelfde. Wel worden de straten voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen.