Voortgang rioolwerken in Kloosterzande

De rioolwerken in Kloosterzande zijn op 11 maart 2020 van start gegaan. Het werk verloopt voortvarend. Het wordt in fasen uitgevoerd. Op maandag 18 mei 2020 gaat een volgende fase in.

Afgeronde & lopende werkzaamheden
Fase 1 - het gedeelte van de Emmastraat gelegen tussen de kruising ter hoogte van huisnummer 5/6 en de Hontenissehal - is ondertussen volledig klaar.
Fase 2 betreft de Willem Alexanderstraat. Daar gaat het werk in delen.
In het gedeelte gelegen tussen de Cloosterstraat en de Emmastraat is men op dit moment bezig met het aanbrengen van de bestrating.
In het gedeelte van de Willem Alexanderstraat, gelegen tussen de Emmastraat wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de riolering. Die werken hoopt men in de loop van volgende week af te ronden. Er wordt dan ook een puinverharding aangebracht, zodat het weggedeelte weer voor iedereen bereikbaar is.
De bestratingswerken in de Willem Alexanderstraat zetten zich stapsgewijs voor in de richting van de Hulsterweg.
Momenteel is de Willem Alexanderstraat nog afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit is het geval totdat de volledige straat voorzien is van nieuwe bestrating. Dat is naar verwachting eind juni het geval. Bestemmingsverkeer kan steeds terecht buiten het gebied van de werken.

Voortgang
Op maandag 18 mei 2020 wordt gestart met de werken in fase 3. Die omvat het gedeelte tussen de Willem Alexanderstraat en Emmastraat 6. Ook hier is dan sprake van een wegafsluiting. Wanneer uw perceel niet bereikbaar is door de werkzaamheden wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld door de aannemer.

Na 3 volgen nog 2 andere fasen:
Fase 4 =     Beatrixstraat + het zuidelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde).
Fase 5 =    Noordelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde) + Emmastraat, deel vanaf supermarkt tot  Emmastraat 24 + de toegang tot het voetbalveld.
De fasen volgen elkaar op. Als het rioolwerk in de ene fase klaar is, wordt gestart in de volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt.

Het streven is om de rioolwerken voor het zomerreces 2020 af te ronden. De herinrichting wordt deels nog na de zomervakantie afgerond. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen. 

Toelichting op het project
De komende jaren wordt een groot deel van de riolering in Kloosterzande vervangen. In de betreffende straten komt een gescheiden rioolstelsel. Dat betekent dat afvalwater en regenwaterriool apart worden afgevoerd. Bedoeling is om zoveel als mogelijk het water van wegen, trottoirs en daken in dat regenwaterriool terecht te laten komen.
Dit jaar wordt gewerkt in de Willem Alexanderstraat, de Beatrixstraat, de Emmastraat en een gedeelte van het Marijkeplein. In deze straten werden in 2019 al de kabels en leidingen vernieuwd/verlegd. Nu starten de rioolwerken. Na de rioolwerken worden de straten heringericht. De inrichting van de straten blijft nagenoeg hetzelfde. Wel worden de straten voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen.