Voortgang werk aan damwand buitenvest

De kruising Van der Maelstedeweg / Absdaalseweg – ook wel het “Scharnier” genoemd – krijgt een volledige andere indeling en ander gezicht. Voordat die werken kunnen plaatsvinden, is het nodig de hoek van de Buitenvest aan te passen. Die werken startten eind maart, maar zijn even stil gelegd. Ze worden nu hervat.

Meer ruimte maken
Een gedeelte van het water wordt gedempt, zodat wat meer ruimte ontstaat voor de herinrichting. In deze verbreding komen de kabels en leidingen te liggen. Het werk aan de kabels en leidingen moet gebeuren voor de herinrichting kan starten. Daarom wordt deze klus nu reeds opgepakt. Dit zorgt er voor dat de nieuwe berm nog kan nazakken, voordat die in gebruik wordt genomen.

Damwand nodig
In de hoek aan de Buitenvest moet een behoorlijk hoogteverschil tussen waterbodem en oever worden overbrugd. Daarom is - om de grond op zijn plaats te houden - een damwand nodig. Eerst was gekozen voor een houten damwand. Tijdens de werken bleek de bodem zwakker dan verwacht. Er is ter plaatse sprake van veel veengrond. Daarom is extra onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat het nodig is te werken met een stalen damwand in plaats van hout. De houten damwand is ondertussen verwijderd. De nieuwe stalen wand wordt nu geleverd. Op maandag 10 mei 2021 start de aannemer met het plaatsen van de stalen damwand.

Inspraak
Omwonenden en belanghebbenden konden tot en met 6 mei 2021 hun reacties geven op de plannen voor de herinrichting van het Scharnier. De ontvangen reacties worden beoordeeld. Daar waar mogelijk worden deze meegenomen in het definitieve plan.

Het streven is om dit jaar nog te kunnen starten met de herinrichting van het Scharnier.

Na die klus gaan DNWG en KPN ter plaatse werken uitvoeren aan de kabels en leidingen. Dat gebeurt in de periode voor de zomer.