Voortgang werken Julianastraat Heikant

Begin november 2019 werd gestart met de riool- en herinrichtingswerken in de Julianastraat. Deze werken gaan naar verwachting tot de zomer (bouwvakantie) 2020 duren. Het gaat om het gedeelte van de Julianastraat vanaf de Schoolstraat tot aan de bebouwde kom grens bij Driehoefijzers. De werken gaan nu een volgende fase in.

Gestart werd met het werk op de kruising Julianastraat / Oud Ferdinandusdijk / Schoolstraat. Het werk verschuift vervolgens deel per deel in de richting van Koewacht. Dit geldt voor het gedeelte van de straat gelegen tussen de Oud Ferdinandusdijk en de Heidestraat. Ook is ondertussen begonnen met werken ter hoogte van de bebouwde komgrens bij Driehoefijzers.

Volgende stappen
In de Julianastraat staan tussen de Heidestraat en de Driehoefijzerstraat grote bomen. Deze bomen staan in de weg voor de aanleg van een trottoir. Daarnaast veroorzaken ze ook schade aan het wegdek. Om die redenen worden de bomen gekapt. Dat gebeurt in de week van 25 november 2019.

Na het kappen van de bomen en het verwijderen van de stronken, wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de verkeersremmer. Deze remmer komt nabij de bebouwde komgrens bij de Driehoefijzerstraat. Eerst worden de duikers aangebracht en een deel van de sloten ter plaatse gedempt.
 
Wegafsluiting
In verband met de werken is de Julianastraat te Heikant voor het doorgaande verkeer afgesloten. Voor het bestemmingsverkeer zijn omleidingen van kracht.
De panden gelegen tussen de Weverij en de Driehoefijzerstraat zijn momenteel via het kruispunt Julianastraat/Heidestraat bereikbaar.