Voortgang werken binnenstad noord-oost

De werkzaamheden in het noordoostelijk deel van de binnenstad gaan een volgende fase in. De komende weken wordt gewerkt in de Kleine Bagijnestraat en de Kreupelstraat. Daarna is de Houtmarkt aan de beurt.

De Graauwse Poort, Schuttershof en Bagijnesteeg zijn ondertussen gereed. Sinds eind december 2021 zijn deze weer open voor het verkeer.

Riolering & bestrating
Op 10 januari 2022 gaat de aannemer verder met de rioolwerkzaamheden in de Kreupelstraat. Daarna wordt de riolering in de Kleine Bagijnestraat - tussen de Kreupelstraat en de Houtmarkt - vervangen. Tegelijkertijd wordt in de Kleine Bagijnestraat – in het gedeelte tussen de Kreupelstraat en de Graauwse Poort - gewerkt aan de herinrichting van de straat.
In februari 2022 gaat de aannemer aan de slag met de riolering op de Houtmarkt. Op dat moment wordt ook het tweede deel van de Kleine Bagijnestraat en de Kreupelstraat heringericht.

Wegafsluitingen
De Kleine Bagijnestraat en de Kreupelstraat blijven zeker nog afgesloten voor het doorgaand verkeer tot eind februari 2022.
Het doorgaand verkeer in de binnenstad wordt omgeleid. Dat geldt ook voor fietsverkeer. Voor voetgangers tussen de Graauwse Poort en de Houtmarkt is er de route via de Grote Bagijnestraat en  Lange Nieuwstraat.
Begin februari 2022 gaat ook de Houtmarkt op de schop. Over de exacte wegafsluiting volgt later informatie.

Planning
Het streven is om het gehele project eind april 2022 klaar te hebben.